Sivu päivitetty 1.7.2019
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Kenelle

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai sitä edeltäneen aiemman ns. vanhan opistoasteen tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Sisältö ja toteutus

Opintojaksot

  1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
  2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
  3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
  4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä 5 op
  5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
  6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

HUOM! Koulutuksen tiedot tarkennetaan ja päivitetään myöhemmin.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika 1.–31.10.2019

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. 

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvan korkeakoulututkinnon, työkokemuksen sekä koulutustarvekuvauksen perusteella. Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakemusten perusteella 15.11.2019 mennessä. Valitun tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen kirjallisesti 5.12.2019 mennessä. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.