Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.9.2019
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutus vahvistaa ammatillista osaamista asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen ns. vanhan opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja jotka haluavat kehittää osaamistaan. 

Sisältö ja toteutus

Opintojaksot 

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op (16.–17.1.2020)
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op (12.–13.3.2020)
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op (7.–8.5.2020)
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op (3.–4.9.2020)
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus 5 op (15.–16.10.2020)
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op (26.11.2020)

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. 

Lähipäivät: 16.-17.1., 12.-13.3., 7.-8.5., 3.-4.9., 15.-16.10. ja 26.11.2020 klo8.30-16.00.


Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yhteistyönä. Tästä syystä osa opinnoista toteutetaan ruotsinkielellä (Huom! diat suomenkielellä ja luennoitsija puhuu myös suomea).  

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika 1.–31.10.2019

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Liitä sähköiseen hakemukseesi vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot:

1) Miksi haet Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen

2) Millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa

3) Miten voit hyödyntää työssäsi ja/ tai työurallasi erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista

4) Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista

5) Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot jne.) 

Motivaatiokirjeen pituus on max. 2 sivua, tiedostomuoto .doc, .docx tai .pdf, tiedoston maksimiskoko 1 GB

Opiskelijavalinnasta

Koulutukseen valitaan 16 opiskelijaa.

Hakijalla tulee olla

  • aiemmin suoritettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinto
  • työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta
  • riittävä kielitaito opetuksen seuraamiseen ruotsin kielellä
  • mahdollisuus oman tietokoneen käyttöön opiskelussa 

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvan korkeakoulututkinnon, työkokemuksen sekä koulutustarvekuvauksen perusteella. Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakemusten perusteella 15.11.2019 mennessä. Valitun tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen kirjallisesti 5.12.2019 mennessä. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.