Sivu päivitetty 4.4.2017
Audionomikoulutus

Audionomikoulutus

Kiinnostaako monipuolinen työ kuulon ja kuulontutkimisen parissa? Haluatko pätevöityä audiologiseen hoitotyöhön?  Opinnoissa korostuvat itsenäinen työote, tarkkuutta vaativat kädentaidot sekä tietotekniikan ja terveysteknologian erityisosaaminen.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksessa saat valmiudet audionomin työhön ja kehität ammatillista osaamistasi sekä asiantuntijuuttasi kuulonhuollon ja -kuntoutuksen eri osa-alueilla.

Sisältöteemat ovat:

  • audiologinen hoitotyö
  • lääketieteellinen, tekninen ja kuntouttava audiologia
  • käytännön työssä oppiminen

Toteutus

Näytä lisää

Koulutuksen laajuus on 60 op ja se toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, kehittämistyöstä ja käytännön työssä oppimisesta. Osa opetuksesta toteutetaan videovälitteisesti ja osa verkko-opintoina. Koulutukseen sisältyy käytännön työssä oppimista 15 op (n. 10 viikoa). Sinun tulee sopia harjoittelupaikastasi omatoimisesti. Lähiopetusta on noin 2 (pääsääntöisesti perättäistä) päivää kuukaudessa. Koulutus kestää noin 1 ½ vuotta.

Lähiopetuspäivät 

Syksy 2017: 14.-15.9., 12.-13.10.,17.11  ja 14.-15.12.2017 

Kevään ja syksyn 2018 lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.  

Suositellaan osallistumista Teknisen audiologian päiville syksyllä 2017 tai 2018 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkekaoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun sekä yliopistosairaaloiden lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Hakukelpoisuus

Näytä lisää

Olet hakukelpoinen, mikäli olet suorittanut soveltuvan terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, bioanalyytikko) tai sitä edeltävän terveysalan opistotason, vähintään sairaanhoitajan tutkinnon. Haussa voidaan huomioida myös harkinnan mukaan kokemus kuulonhuollosta henkilöllä, jolla on soveltuva muu ammattikorkeakoulututkinto. Toimiaksesi audionomina sinulla tulee olla normaali kuulo.  Opiskelijavalinta suoritetaan tutkintotodistusten, soveltuvan työkokemuksen, hakijan osoittaman motivaation ja haastattelun perusteella. 

Haku

Näytä lisää

Hakuaika päättyy 2.4.2017. Sinun tulee hakea vain siihen ammattikorkeakouluun, joka on ensisijainen vaihtoehtosi. Mikäli koulutus ei toteudu ensisijaisessa vaihtoehdossasi, hakemuksesi huomioidaan muiden Audionomikoulutuksen toteutuksessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen haussa.

Valintakriteerit täyttävät hakijat haastatellaan puhelimitse viikon 16 aikana ja valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta toukokuun 2017 aikana. Koulutus toteutuu ryhmäkoon täyttyessä.

Hinta

Näytä lisää

4800€ + alv 24% (yhteensä 5952€). Maksu on mahdollista suorittaa 5 erässä.

Osallistuja vastaa itse koulutukseen sisältyvän työssä oppimisen mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista (esim. harjoittelun ohjauskorvaus ja työvaatemaksu) sekä mahdollisten opintokäyntien kustannuksista. 

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta.Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen, laskutetaan koko jäljellä oleva hinta. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.