Sivu päivitetty 5.9.2018
Avotoimistot ja monitilaratkaisut työympäristönä

Avotoimistot ja monitilaratkaisut työympäristönä

Uudenlaiset toimistojen käyttötavat ovat lisääntyneet kehittyvän tieto- ja kommunikaatioteknologian myötä. Monitilaratkaisuilla pyritään edistämään avointa työkulttuuria, osaamisen jakamista ja yhteistyötä sekä laadukasta ja tuottavaa työskentelyä. Työntekijälle monitilatoimisto tarjoaa joustavuutta ja vaihtelevuutta, kun voi itse valita paikan kunkin työtehtävän mukaan. Mutta mitkä ovat uudenlaisten työtilojen sudenkuopat ja miten ne voidaan välttää? Ota yhteyttä, niin kuuntelemme tarpeenne ja yhdessä selvitämme, mitä monitilatoimistoa suunniteltaessa on huomioitava ja miten muutosprosessia kannattaa tukea.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Antaa osallistujille ajankohtaista tietoa siitä, mitä tekijöitä on otettava huomioon monitilatomiston suunnittelussa, jotta työympäristöstä saadaan laadukasta ja tuottavaa työskentelyä sekä työhyvinvointia tukeva tila.

Esite (pdf)

Keskeinen sisältö

  • Hyvinvoinnin ja työn sujumisen haasteet avotoimistossa
  • Työyhteisön tukeminen työtiloihin liittyvissä muutoksissa
  • Avotoimisto, koppikonttori, monitilatoimisto - minkälaiseen työhön kukin soveltuu?
  • Toimistojen meluongelmien ratkaiseminen ja käytännön esimerkkejä
  • Ilmastointi, lämpöolot ja ilman laatu

Asiantuntijat

Psykologi Annu Haapakangas, tutkimusryhmän vetäjä Valtteri Hongisto ja vanhempi tutkija Hannu Koskela

Voit myös lukea Annu Haapakankaan väitöstutkimuksen (09.06.2017: Subjektiiviset reaktiot avotoimistojen meluun ja melun vaikutukset kognitiiviseen suoriutumiseen - ongelmia ja ratkaisuja) täältä:

www.doria.fi/bitstream/handle/10024/135298/AnnalesB436Haapakangas.pdf?sequence=2

 

Tarjoamme myös konsultaatiokäyntiä avotoimistojen ja monitilaratkaisujen käyttöönoton yhteydessä, jolloin aiheesta keskustellaan organisaatiosi lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta.

Tiesitkö, että tarjoamme erilaisia työympäristön kehittämispalveluja? Kysy lisää!