Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.4.2021
Digitalisaatio teknologiateollisuudessa

Digitalisaatio teknologiateollisuudessa

Ensi syksynä käynnistyy Turun AMK:n ja Turun yliopiston yhteinen koulutushanke teknologiateollisuuden työntekijöille. Osallistujille maksuttoman koulutuksen tavoitteena on opettaa digitalisaation käyttöönottoa ja sen soveltamista eri työtehtävissä. Koulutus vastaa hyvin myös yritysten tarpeisiin, sillä tulevaisuudessa kaivataan lisää osaajia, jotka voivat uudistaa valmistavan teollisuuden toimintatapoja uusimpien ICT-teknologioiden avulla.

Kohderyhmä

Opintojen kohderyhmänä on teknologiateollisuuden työntekijät, mutta myös muut ammattilaiset, joiden tehtävänä ja haasteena on digitalisaation käyttöönotto ja soveltaminen työssään.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien tiedot ja taidot vastaamaan alan yritysten ajankohtaisia tarpeita erityisesti digitalisaation hyödyntämisen osalta. Tulevaisuudessa yrityksissä tarvitaan lisää osaajia, jotka voivat uudistaa valmistavan teollisuuden toimintatapoja uusimpien ICT-teknologioiden avulla.

Toteutus ja oppimismenetelmät

Opinnot koostuvat 5 opintopisteen opintojaksoista, joista osallistuja valitsee kaksi 15 opintopisteen moduulia omien ammatillisten tavoitteidensa perusteella; 15 op Yliopistolta ja 15 op AMK:lta. Ennen opintojen alkua opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa on myös mahdollista muokata sen sisältöä.

Opinnot toteutetaan verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmänä ja ne perustuvat saatavilla olevaan pääosin digitaaliseen materiaaliin sekä opettajan laatimiin harjoitustehtäviin. Lähiopetus toteutetaan hyödyntämällä opintoihin liittyvissä käytännön harjoituksissa korkeakoulujen nykyaikaisia laboratorioita. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan syksyn 2021 – syksyn 2022 aikana riippuen opiskelijan valitsemista opintomoduuleista.
Opintoihin valituille pidetään yhteinen aloitus- ja infotilaisuus 24.8.2021 klo 16.00.

Opintojaksot

TY / ICT:

 • Machine Learning and Pattern Recognition
 • Autonomous Systems Architectures
 • Perception and Navigation in Robotics

TY / KONETEKNOLOGIA:

 • Digital Factory
 • Smart Systems Engineering
 • 3D Printing & Additive Manufacturing

TuAMK / TEKNOLOGIATEOLLISUUS:

 • Teollisuusrobotiikka
 • Konenäkö ja sensoritekniikka
 • PC-pohjaiset mittausjärjestelmät

TuAMK / ICT:

 • Digitalization
 • Langattomat IoT-verkot
 • Teollisuusverkkojen kyberturvallisuus
 • XR Applications in Technology industry
 • 3D Modeling, Laser Scanning and Point Clouds