Sivu päivitetty 5.7.2019
Digitekijä Fast Track – digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus 30 op

Digitekijä Fast Track – digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus 30 op

Ymmärrystä digitaaliseen muutokseen liiketoiminnan näkökulmasta. Kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. 

Digitekijä Fast Track – digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehokoulutus toteutetaan Hämeen, Lapin, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. 
 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville. 

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Sisältö

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. 

Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden tasolla. 

 • Vaativat myynnin ja markkinoinnin digitaalisen liiketoiminnan tehtävät ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet,
 • Digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuuden hallinta ja yrityksen strategian kehittäminen,
 • Toiminta digitaalisen liiketoiminnan verkostoissa ja asiantunteva viestintä.

Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on yksi vuosi. Opinnot toteutetaan siten, että opiskelijat pystyvät suorittamaan opinnot työn ohessa.

Opintokokonaisuudet

 • Strateginen muutosjohtaminen digiajassa (laajuus 5 op)
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen (laajuus 5 op)
 • Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa (laajuus 5 op)
 • Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa (laajuus 5 op)
 • Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut (laajuus 5 op)
 • Verkkokaupan menestyksen kulmakivet (laajuus 5 op)

Katso sisällöistä tarkemmin: Digitekijä Fast Track opetussuunnitelma (PDF) .

Toteutus

Koulutus alkaa 20.9.2018. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on yksi lukuvuosi.

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Kontaktikertojen lisäksi työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen.

Kontaktikertojen (paikan päällä tai verkossa) välisenä aikana opetus koostuu itsenäisestä opiskelusta, ryhmätyöskentelystä, videomateriaaleista, live-istunnoista (luennot tai ohjaus) Adobe Connectissa, ym. verkko-opetuksen muodoista. Live-istunnot tallennetaan myöhempää katselua varten. 

Kontaktikerrat pidetään seuraavasti:

 • To 20.09.2018, 12:00-16:00 (orientaatio)
 • Pe 21.09.2018, 09:00-16:00
 • To 01.11.2018, 09:00-16:00
 • Pe 02.11.2018, 09:00-16:00
 • To 13.12.2018, 09:00-16:00
 • Pe 14.12.2018. 09:00-16:00
 • Pe 18.01.2019, 09:00-16:00
 • To 14.03.2019, 09:00-16:00
 • Pe 15.03.2019, 09:00-16:00
 • To 25.04.2019, 09:00-16:00
 • Pe 26.04.2019, 09:00-16:00
 • Ti 04.06.2019, 09:00-16:00
 • To 06.06.2019, 12:00-16:00 (koulutuksen päätös)

Koulutus toteutetaan Hämeen, Lapin, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Pidätämme oikeuden muuttaa toteutusaikataulua, siirtää koulutuksen aloitusta tai peruuttaa koulutus vähäisen hakijamäärän vuoksi tai muista pakottavista syistä.

Opiskelijavalinta ja valintaperusteet

Valinta tehdään hakulomakkeessa esitetyn koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Pohjakoulutus: tradenomitutkinto tai vastaava. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 1.6.2018. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 15.6. mennessä.

Peruutusehto

Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutuksen hinta on 950 euroa (alv 0 %).

Opintomaksun laskuttaa se ammattikorkeakoulu, josta opiskelupaikka on myönnetty.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta.