Sivu päivitetty 13.11.2018
EKG -rekisteröinnin osaaja

EKG -rekisteröinnin osaaja

Tiedätkö EKG -rekisteröinnin kriittiset kohdat ja osaatko tunnistaa EKG -löydöksiä? Vahvista ja syvennä EKG -osaamistasi käytännönläheisesti EKG -asiantuntijan johdolla.

Ke 21.11.2018 klo 9-15

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja sen tavoitteena on lisätä käytännön läheisesti osallistujan EKG -osaamista.

Toteutus ja sisältö

Koulutuspäivä toteutetaan käytännön läheisesti yhdistäen luentoa sekä harjoittelua esimerkkikäyrien avulla. Osallistujille jaetaan kirjallisena materiaalina mm. ”EKG -työkirjanen” ja esimerkkejä EKG -löydöksistä. Tämän lisäksi osa opetuksesta tapahtuu EKG –laitetta hyödyntäen.  Myös osallistujien kysymyksille on varattu käsittelyaikaa.

Koulutuksen sisältö:

  • EKG -rekisteröinnin kriittisiä kohtia käydään läpi teoriassa ja esimerkkikäyrin.
  • EKG -laitteella harjoitellaan rekisteröimään: lepo-EKG, rytmikäyrä ja 15-kytkentäinen EKG, selän kytkentöjä ja peilikuvakytkentöjä.
  • EKG -artefaktien tunnistamista ja eliminointia kuvataan sekä teoriassa että esimerkkikäyrin.
  • Käytännön esimerkein harjoitellaan normaalin EKG -käyrän tunnistamista.
  • Käytännön esimerkein opetellaan tunnistamaan tavallisimpia EKG –löydöksiä sekä potilaan henkeä uhkaavia EKG - löydöksiä.

 

Osallistujien kommentteja aiemmista toteutuksista:

"Runsaasti asiaa ja uutta, paljon käytännön työtä helpottavia vinkkejä/neuvoja! Koulutuksesta on konkreettista hyötyä päivittäisessä työssäni."

"Esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava. Itselle jäi varmempi olo näytteenottoon, kun ymmärtää mitä löydöksiä voi tulla esiin Ekg:stä.  Ennen kaikkea osaa pois sulkea mahdolliset häiriötä aiheuttavat asiat näytteenotossa."

"Kouluttaja oli asiansa osaava, innostava. Kouluttajan rautainen ammattitaito toi uskottavuutta koulutukseen. Kouluttaja esitti asiansa selkeästi."

"Kouluttaja oli innostava ja häntä jaksoi kuunnella keskittyneesti, joten kaikin puolin onnistunut koulutus. Asiat oli esitetty käytännönläheisesti, joten oppimiaan asioita oli helppo toteuttaa heti käytännössä."

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.