Sivu päivitetty 27.9.2017
Ensihoidon johtaminen

Ensihoidon johtaminen

Koulutus on tarkoitettu ensihoitopalvelun esimiehille, kenttäjohtajille, ensihoitajille ja lääkäreille.

Hakijoilta edellytetään vähintään terveydenhuoltoalan AMK- tai opistotutkintoa (ensihoitaja, sairaanhoitaja). Hakijalla tulee olla riittävä ensihoidon työkokemus ja voimassa oleva hoitotason lupa. Ensisijaisten valintakriteereiden lisäksi valinnassa vaikuttaa hakijan oma perustelu koulutustarpeelleen.

Sisältö

Sisältönä opinnoissa mm.

  • Päivittäis- ja tilannejohtaminen (kenttäjohtajan rooli ja vastuu, tilannetiedustelu ja ensiarvio sekä niiden merkitys resurssien ohjauksessa,  VIRVE-osaaminen)
  • Päivittäistoimintojen hallinta (henkilöstöjohtaminen, työturvallisuus, työsuhdetietous, tiedottaminen)
  • Valmiussuunnittelu ja varautuminen
  • Viranomaisyhteistyö (keskeinen lainsäädäntö, eri viranomaistoimijoiden päivittäistoiminta)
  • Suuronnettomuusjohtaminen (ensihoitopalvelun organisoituminen erilaisissa tilanteissa)
  • Ammatillinen kasvu/ kehittämishanke (kenttäjohtotoiminnan arvioiminen, asiantuntijuuden syventäminen)

Simulaatioharjoitteiden aiheina ovat mm. päivittäistilanteen johtaminen, monipotilastilanteen johtaminen ja suuronnettomuustilanteen johtaminen.

Toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne sisältävät lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua mm. verkko-oppimisympäristön avulla sekä itsenäistä työskentelyä.

Lähiopetus sisältää luento-opetusta, simulaatioita ja omakustanteisia opintokäyntejä.

Koulutukseen sisältyy 15 lähipäivää, noin kaksi peräkkäistä päivää/ kuukausi. Aloituspäivät: 4.-5.9.2017, tarkemmat tiedot päivittyvät lähiaikoina.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.