Sivu päivitetty 17.4.2019
Erityistä tukea tarvitsevat oppijat taiteen perusopetuksessa – ammatillinen täydennyskoulutus perusopetuksen opettajille ja lastenkulttuurikeskusten ohjaustyötä tekeville

Erityistä tukea tarvitsevat oppijat taiteen perusopetuksessa – ammatillinen täydennyskoulutus perusopetuksen opettajille ja lastenkulttuurikeskusten ohjaustyötä tekeville

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke järjestää kodennetun ammatillisen täydennyskoulutuksen yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian kanssa. Ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen rohkeutta ja osaamista toimia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa omassa taidealan työssään. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen, moninaisuuden kohtaaminen, saavutettavuuus ja inkluusio opetus- ja ohjaustyössä sekä taiteen monipuoliset menetelmät erityistä tukea tarvitseville oppijoille.

Koulutuksen ohjelma

Koulutuksessa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja taidealan erityispedagogiikasta ja yksilöllistetystä opetuksesta, saadaan näkökulmia aiheeseen kokemusasiantuntijoilta sekä päästään kokeilemaan hyväksi havaittuja menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa omaan työhön. Koulutuksen painopisteenä on, että kukin osallistuja kykenisi syventämään tiedon ja taidon juuri omaan toimintaansa taideopetuksen tai -ohjauksen parissa.

Koulutus on tarkoitettu taiteen perusopetuksen opettajille sekä lastenkulttuurikeskusten ohjaustyötä tekeville.

SATA 2 – saavutettavuus taiteen perusopetuksessa - täydennyskoulutus, alustava ohjelma:

Torstai 9.5.2019 Turun AMK:n Taideakatemia (Linnankatu 54, Turku) 

12.00-13.00 Täydennyskoulutuksen esittely ja tutustuminen 

13.00-13.15 tauko

13.15-15.30 Mitä tarkoittaa erityisen tuen tarve ja tarvitaanko diagnooseja? Mitä tarkoittaa inklusiivisuus lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toiminnassa? Perehdymme saavutettavuuteen ja esteettömyyteen mm. viestinnässä, tiloissa, asenteissa ja toiminnan toteuttamisessa. Asiantuntijoina Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu ja Kulttuuria kaikille -palvelun saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi

15.30-15.45 tauko

15.45-17.15 Erityispedagogiikka taideopetuksessa: Taideyliopiston tutkijatohtori Tuulikki Laes.

17.15-17.45 tauko

17.45-18.30 Työskentelyä ja päivän yhteenveto

 

Perjantai 10.5.2019 Turun AMK:n Taideakatemia (Linnankatu 54, Turku)

9.00-11.00 Työpaja: Moninaisuuden tutkiminen, omien arvojen ja asenteiden tarkastelu. Miten kohdata omassa työssä moninaisuus ja moniäänisyys. Työpajaosuudessa tutkitaan omia arvoja ja asenteita toiminnallisin tehtävin.

11.15-12.00 omakustanteinen lounas 

12.00-14.15 Toiminnallinen osuus ja keskustelua. Turun Seikkailupuiston toiminnanohjaaja Marika Leinonen-Vainio.

14.15-14.30 tauko 

14.30-15.15 Pienryhmätehtävä + purku ja oppimistehtävä seuraavaa kertaa varten

 

Torstai 13.6.2019 Nuorisopalveluiden toimintakeskus Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13, Tampere)

10.00-11.30 Oppimistehtävän purku

11.30-12.30 omakustanteinen lounas

12.30-14.45 Keinoja omaan työhön. Sosiaalinen sirkus. Toiminnalliset keinot erityisryhmien kanssa.

15.00-16.00 Tutustumiskäynti Lastenkulttuurikeskus Rulla

 

19.9.2019 Helsinki Annantalo (Annankatu 30, Helsinki)

10.00-12.00 Erityispedagogiikka, kokemuksellisuus ja yksilöllistetty opetus:  

Annukka Knuuttila ja Elina Vetoniemi Kuopion konservatoriosta.

12.00-13.00 omakustanteinen lounas

13.00-15.00 Näkökulmia kokemuksellisuuteen. Tanssitaiteilija, kouluttaja Noora Västinen ja taiteellinen johtaja, Teatteri Ursa Minor Noora Karjalainen.

Kokemuksia toiminnan toteuttamisesta: Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo.

15.00-16.00 Koulutuksen päätös: Miten tästä eteenpäin? Koulutuksen sisältöjen soveltaminen jatkossa omaan työhön.

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia, oikeudet pidätetään. 

SATA2.jpg

tampereen_kaupunki.png

Opetus-_ja_kulttuuriministeriö.png

Ilmoittautuminen

Näytä lisää

Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä (ja 5 varasijalle). Koulutukseen ilmoittaudutaan 26.4.2019 mennessä oheisen linkin kautta: 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17890/lomake.html

Ilmoittautuminen on sitova. Jos ilmoittautuja ei syystä tai toisesta pääsekään mukaan, ja varasijoilla ei ole ilmoittautuneita, opiskelupaikan peruuttaminen ei ole mahdollista, mutta osallistumisoikeus voidaan siirtää toiselle henkilölle. Koulutuksen osallistumismaksuun sisältyy opetus ja materiaalit. Mahdolliset lounas-, matka- ja majoituskustannukset ovat omakustanteisia. Opetuskieli on suomi.