Sivu päivitetty 5.7.2019
Esimiehen työsuhdejuridiikka

Esimiehen työsuhdejuridiikka

Työsuhdejuridiikan tunteminen tekee usein esimiehestä paremman esimiehen. Sivutuotteena vältät konfliktit ja huonon työilmapiirin ja edistät tasapuolista ja oikeudenmukaista organisaatiokulttuuria.

Kenelle

Yrittäjät, esimiehet, HR-asiantuntijat

Tavoitteet

Osallistujat saavat kokonaisvaltaisesti tietoa siitä, miten työlainsäädäntöä sovelletaan käytännössä ja kuinka henkilöstöasioissa on parasta toimia.  

Valmennuspäivän aikana perehdytään työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin työsopimuksen solmimisesta työsuhteen päättämiseen asti.

Huomiota kiinnitetään myös 1.1.2020 voimaan astuvaan työaikalain uudistukseen.

Keskeinen sisältö

  • Esimies työnantajan edustajana
  • Esimiehen ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet
  • Rekrytointi, työsopimusasiat, työturvallisuus ja haastavat tilanteet
  • Erilaiset poissaoloihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, esim. sairauspoissaolot ja perhevapaat
  • Työaikalain uudistuksen keskeiset asiat
  • Tosielämän case-esimerkeillä havainnollistetut neuvot esimiehen juridisiin pulmapaikkoihin

Pidätämme oikeuden muutoksiin.