Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.7.2021
Esihenkilötaitojen kehittäminen

Esihenkilötaitojen kehittäminen

Esihenkilötyö on murroksessa työelämän muuttuessa, mutta tarve hyvälle johtamiselle säilyy. Rakennamme organisaation tarpeisiin, tilanteeseen ja tavoitteisiin räätälöityjä esihenkilövalmennuksia.

Sisältö

Esihenkilötyö ammattina

 • Asiantuntijasta esihenkilö
 • Esihenkilön roolit
 • Valmentava esihenkilötoiminta
 • Tiimit ja ryhmädynamiikka
 • Esihenkilö rekrytoijana
 • Esihenkilö perehdyttäjänä
 • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen

 Esihenkilö ja viestintä

 • Esihenkilön vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • Sosiaalinen media esihenkilötyössä
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Tulokselliset palaverikäytännöt
 • Palautetaidot
 • Esihenkilö ristiriitatilanteiden ratkaisijana
 • Innovatiivisen verkoston hyödyntäminen

Esihenkilö toiminnan ohjaajana

 • Strategian ja tavoitteiden toimeenpano
 • Henkilöstöjohtaminen esihenkilön arjessa
 • Esihenkilön talousosaminen
 • Töiden organisointi ja vastuuttaminen
 • Muutoksessa johtaminen
 • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
 • Prosessien jatkuva kehittäminen
 • Laadun kehittäminen
 • Projektien johtaminen
 • YT-laki esihenkilötyössä
 • Esihenkilön työsuhderuridiikka

Esihenkilö ja työhyvinvointi

 • Itsensä johtaminen - esihenkilön ajankäyttö
 • Terveys ja elämäntavat
 • Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työnohjaus ja coaching osana työhyvinvointia
 • Työyhteisön luovuus ja innostavuus

Kohderyhmä

Valmennukset sopivat toimialasta riippumatta kaikille esihenkilöille.

Tavoitteet

Osallistujat syventävät päivittäisiä esihenkilötaitojaan ja saavat tukea johtamistyöhön sekä erilaisiin haastaviin esihenkilötilanteisiin.

Työskentelymenetelmät

Menetelmämme ovat valmentavia, oppimaan ohjaavia ja käytännönläheisiä. Niitä ovat mm. osallistavat työpajat, ryhmäcoaching ja asiantuntija-alustukset.

Arviointimenetelmät

Käytämme mm. haastatteluja, kyselyitä, Thomas-analyysia ja 360 asteen arviointia.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan