Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.1.2021
Esimiestaitojen kehittäminen

Esimiestaitojen kehittäminen

Esimiestyö on murroksessa työelämän muuttuessa, mutta tarve hyvälle johtamiselle säilyy. Rakennamme organisaation tarpeisiin, tilanteeseen ja tavoitteisiin räätälöityjä esimiesvalmennuksia.

Sisältö

Esimiestyö ammattina

 • Asiantuntijasta esimies
 • Esimiehen roolit
 • Valmentava esimiestoiminta
 • Tiimit ja ryhmädynamiikka
 • Esimies rekrytoijana
 • Esimies perehdyttäjänä
 • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen

 Esimies ja viestintä

 • Esimiehen vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • Sosiaalinen media esimiestyössä
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Tulokselliset palaverikäytännöt
 • Palautetaidot
 • Esimies ristiriitatilanteiden ratkaisijana
 • Innovatiivisen verkoston hyödyntäminen

Esimies toiminnan ohjaajana

 • Strategian ja tavoitteiden toimeenpano
 • Henkilöstöjohtaminen esimiehen arjessa
 • Esimiehen talousosaminen
 • Töiden organisointi ja vastuuttaminen
 • Muutoksessa johtaminen
 • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
 • Prosessien jatkuva kehittäminen
 • Laadun kehittäminen
 • Projektien johtaminen
 • YT-laki esimiestyössä
 • Esimiehen työsuhderuridiikka

Esimies ja työhyvinvointi

 • Itsensä johtaminen - esimiehen ajankäyttö
 • Terveys ja elämäntavat
 • Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työnohjaus ja coaching osana työhyvinvointia
 • Työyhteisön luovuus ja innostavuus

Kohderyhmä

Valmennukset sopivat toimialasta riippumatta kaikille esimiehille.

Tavoitteet

Osallistujat syventävät päivittäisiä esimiestaitojaan ja saavat tukea johtamistyöhön sekä erilaisiin haastaviin esimiestilanteisiin.

Työskentelymenetelmät

Menetelmämme ovat valmentavia, oppimaan ohjaavia ja käytännönläheisiä. Niitä ovat mm. osallistavat työpajat, ryhmäcoaching ja asiantuntija-alustukset.

Arviointimenetelmät

Käytämme mm. haastatteluja, kyselyitä, Thomas-analyysia ja 360 asteen arviointia.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan