Sivu päivitetty 4.7.2019

EuSim-Laerdal simulaatio-ohjaajan peruskurssi

EuSim-Laerdal simulaatio-ohjaajan peruskurssi nyt ensimmäisen kerran Turun AMK:ssa!

Peruskurssi on sekoitus teoriaa ja käytäntöä. Sen painotuksena on palautteenannon tärkeys osana opetusta turvallisessa ja stimuloivassa ympäristössä. Osallistujat toimivat pienissä ryhmissä yhdessä kouluttajien kanssa. Kurssi järjestetään suomeksi.

Kenelle

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka haluavat käyttää simulaatioharjoituksia ja -ympäristöjä luodakseen ja tunnistaakseen opetustilanteita, joiden tavoitteena on potilasturvallisuuden ja laadun parantaminen.

Kurssilla käytetään ja opitaan käyttämään Laerdalin simulaattoreita.

Tavoitteet

Tarjota osallistujille mahdollisuus suorittaa itsenäisesti omia simulaatioharjoituksia akuuttihoidon ympäristöissä, joiden pääpainona on teknisten ja ei-teknisten taitojen yhteensovittaminen potilaan hoidossa.

Osallistuja

 • ymmärtää simulaatio-oppimisen käytön pedagogisena ja didaktisena menetelmänä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa simulaatio-oppimistilanteen
 • osaa ohjata palautekeskustelun
 • ymmärtää inhimillisten tekijöiden (CRM, TRM) perusteet ja niiden integroimisen simulaatio-oppimiseen
 • ymmärtää ohjelmoitujen teemojen ja skenaarioiden hyödyn simulaatio-oppimisessa
 • osaa hyödyntää SimPad- ja LLEAP-ohjausjärjestelmiä
 • osaa suunnitella ja rakentaa valmiin teeman ja skenaarion Laerdal potilassimulaattorille
 • osaa käyttää tallennettua ääntä ja kuvaa oppimiskeskustelun tukena.

Sisältö ja oppimismenetelmät

 • Simulaatio-oppiminen pedagogisena ja didaktisena menetelmänä
 • Potilastilannesimulaation rakenne
 • Potilastilannesimulaation suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
 • Inhimilliset tekijät ja potilasturvallisuus osana simulaatio-oppimista
 • Theme editor ja Sim designer -ohjelmien käyttö harjoitusten suunnittelussa
 • SimPad ja LLEAP simulaation ohjaamisessa
 • Lokitiedoston hyödyntäminen oppimiskeskustelussa

Opetusmenetelminä ovat luennot, keskustelut, työpajat sekä ohjaamis- ja palautesessioiden reflektiiviset harjoittelut.

Toteuttaja

Kurssin toteuttaa Safety Factors Finland, joka on virallinen EuSim-partnerikeskus yhteistyössä Turku AMK:n kanssa.

Lisätietoja: eusim.org

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

 • simulaation hyödyntäminen sairaanhoitajien koulutuksessa:  iSPAD-hanke ​ (Innovative - Simulation Pedagogy for Academic Development)