Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.3.2022

EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi

Peruskurssi (level1) on sekoitus teoriaa ja käytäntöä. Sen painotuksena on palautteenannon tärkeys osana opetusta turvallisessa ja stimuloivassa ympäristössä. Osallistujat toimivat pienissä ryhmissä yhdessä kouluttajien kanssa. Kurssikieli on suomi.

Kenelle

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka haluavat käyttää simulaatioharjoituksia ja -ympäristöjä luodakseen ja tunnistaakseen opetustilanteita, joiden tavoitteena on potilasturvallisuuden ja laadun parantaminen.

Ajankohta

Kevään 2022 toteutus on 25.-27.4.2022.

Tavoitteet

Tarjota osallistujille mahdollisuus suorittaa itsenäisesti omia simulaatioharjoituksia akuuttihoidon ympäristöissä, joiden pääpainona on teknisten ja ei-teknisten taitojen yhteensovittaminen potilaan hoidossa.

Osallistuja

  • ymmärtää simulaatio-oppimisen käytön pedagogisena ja didaktisena menetelmänä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa simulaatio-oppimistilanteen
  • osaa ohjata palautekeskustelun
  • ymmärtää inhimillisten tekijöiden (CRM, TRM) perusteet ja niiden integroimisen simulaatio-oppimiseen.

Sisältö ja oppimismenetelmät

  • Simulaatio-oppiminen pedagogisena ja didaktisena menetelmänä
  • Potilastilannesimulaation rakenne
  • Potilastilannesimulaation suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
  • Inhimilliset tekijät ja potilasturvallisuus osana simulaatio-oppimista

Opetusmenetelminä ovat luennot, keskustelut, työpajat sekä ohjaamis- ja palautesessioiden reflektiiviset harjoittelut.

Toteuttaja

Kurssin toteuttaa Safety Factors Finland, joka on virallinen EuSim-partnerikeskus yhteistyössä Turku AMK:n kanssa.

Lisätietoja: eusim.org