Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.11.2020
H2C – kehitä osaamistasi ohjelmoinnin parissa! / Develop your expertise in programming!

H2C – kehitä osaamistasi ohjelmoinnin parissa! / Develop your expertise in programming!

Kehitä osaamistasi ohjelmoinnin parissa! Highway to Code (H2C) -koulutushankkeessa (www.h2c.fi) Turun AMK tarjoaa pelikehittämisen ja web-sovellusten opintoja. Koulutuskokonaisuus toteutetaan kuuden ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja tarjolla on eri suuntautumisvaihtoehtoja ohjelmointiosaamisen kehittämiseen.

***

Develop your expertise in programming! In the Highway to Code (H2C) training project (www.h2c.fi), TUAS offers studies in game development and web applications. The training is implemented in cooperation by six universities of applied sciences, and there are different specialization options available for the development of programming competence.

Kenelle / For whom

Koulutus on tarkoitettu kaikille ohjelmoinnista kiinnostuneille henkilöille, joilla on halukkuutta kehittää omaa osaamistaan. Hyvä opintomenestys edellyttää hyvää tietokoneen käyttötaitoa. Ohjelmoinnin perusrakenteiden hallinta katsotaan hakijalle eduksi.

Ensisijaisesti opiskelijoiksi haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko koulutuksen (40 op), mutta myös haku yksittäisiin kursseihin voi tulla kysymykseen.

***

The education is aimed at all those interested in programming, who are willing to develop their own competence. Good success in the studies requires good computer skills. Mastering the basics of programming is considered an advantage.

Primarily the applicants who complete the entire training (40 cr) are favoured, but applying for individual courses is also possible.

Tarjolla olevat opinnot Turun AMK:ssa keväällä 2021 / The studies offered at TUAS in spring 2021

Koulutuskokonaisuus (yhteensä 40 op) rakentuu seuraavista opinnoista:

Module: Game Development, 15 op
* Introduction to Game Development Tools (5 op)
* Game Programming (5 op)
* Gamification and Serious Games (5 op)
 
Module: (Modern) Web Application Development, 15 op
* Responsive Web Pages (5 op)
* Server-side Web Programming (5 op)
* Single Page Web Applications (5 op)
 
Harjoittelu (Turku Game Lab), 10 op

***
 
The study module (total 40 cr) consists of the following studies:

Module: Game Development, 15 cr
* Introduction to Game Development Tools (5 cr)
* Game Programming (5 cr)
* Gamification and Serious Games (5 cr)
 
Module: (Modern) Web Application Development, 15 cr
* Responsive Web Pages (5 cr)
* Server-side Web Programming (5 cr)
* Single Page Web Applications (5 cr)
 
Practical training (Turku Game Lab), 10 cr
 
 

Toteutus / Implementation

Turun AMK:n tarjoamat opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja englannin kielellä. Koulutus toteutetaan korkeakoulutasoisena. Koulutukseen osallistuminen edellyttää oman tietokoneen käyttöä.

Harjoittelu (10 op) suoritetaan Turku Game Labissa, johon voit tutustua osoitteessa: www.turkugamelab.fi.

Koulutus alkaa tammikuussa 2021 ja kestää 6 kk.

***

The studies offered by TUAS are implemented as online studies in English. The training is carried out at the higher education level. Participation in the training requires use of your own computer.

The practical training (10 cr) is completed at Turku Game Lab. Get to know Turku Game Lab here:  www.turkugamelab.fi.

The training starts in January 2021 and the duration is 6 months.

Hakeminen ja opiskelijavalinta / Applying and student selection

Hakuaika koulutukseen on 26.10-29.11.2020. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. 

Valinnat koulutukseen tehdään hakulomakkeessa ilmoitettujen tietojen perusteella ja valinnan tulokset julkaistaan 4.12.2020 mennessä. Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa.

***

The application period is 26 October – 29 November 2020. The application takes place through an electronic application form.

The selections are made based on the information submitted in the application form, and the results are published by 4 December 2020. 15 students are selected in the training.

Hinta / Price

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

***

The training is free of charge for the participants.  The training is supported by the Ministry for Education and Culture.

We reserve the right to changes.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

Aiheeseen liittyvät tutkimusryhmät

Esimerkkejä aiheeseen liittyvistä hankkeista