Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.1.2021
Hankintaosaamisen kehittäminen yrityksessä

Hankintaosaamisen kehittäminen yrityksessä

Hankintatoimen osaamisella on yhä suurempi merkitys yritysten kilpailukyvylle. Strategisena toimintona hankintatoimi auttaa tehostamaan toimintaa ja löytämään kustannushyötyjä. Opi tunnistamaan hankintojen mahdollisuudet ja haasteet ja kehittämään hankintoja osana menestyvää liiketoimintaa.

Kenelle

Esihenkilöt ja asiantuntijat, jotka haluavat kehittää hankintaosaamistaan ja yrityksen hankintatoimen prosessia.

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät hankintojen roolin ja merkityksen organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta. Tavoitteena on hahmottaa kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankinnalla voidaan toteuttaa ja tukea niin omassa organisaatiossa kuin myös verkostoissa. Tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää yrityksen hankintatoimen ohjausta ja organisointia, lisätä hankintojen suunnitelmallisuutta ja seurantaa sekä kehittää hankintaosaamista.

Toteutus

Koulutus voidaan toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, yrityksen tiloissa tai kokonaan verkossa.

Sisältö

  1. Nykytilan kartoitus yrityksen hankinnoista ja hankintaprosessista (kysely ja haastattelut, 1 pv)
  2. Hankintaprosessi ja hankintojen johtaminen, kolme ½ päivän työpajaa

Teemoja esim.
 

Työpaja 1:
Hankintatoimen kokonaiskustannusajattelu: Logistiikka, taloudellinen ostaminen, varastojen hallinta ja mittaaminen
 

Työpaja 2:
Toimittajakanta ja sen hallinta, toimittajasuhteet ja ostoneuvotteluprosessi
Hankintamarkkinat, kilpailukykyisten tuotteiden ja toimittajien etsiminen, toimittajien arviointi, toimittajayhteistyön kehittäminen
 

Työpaja 3:
Hankintojen ja hankintaprosessin kehittäminen (1/2 päivän työpaja)

  • Yhteistyössä valmennukseen osallistujien kanssa kehittämiskohteiden löytäminen ja priorisointi
  • Vastuullisuuden merkitys yrityksen hankintatoimessa
  • Yrityksen hankintatoimen sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun elementit

Kehittäminen

  • Yrityksen osto-organisaatio kehittää sovittuja kehittämiskohteita itse sopivia työvälineitä hyödyntäen tai
  • Turun AMK etsii avuksi sopivaa opinnäytetyöntekijää. Opinnäytetyö on tutkimus- ja kehittämistehtävä, jolla organisaatio voi tutkia ja kehittää omaa hankintaprosessiaan ja/tai hankintojen vastuullisuutta. Opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen työ, joka vastaa noin 400 tunnin työmäärää.