Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.8.2022
Henkilöstön ja tiimien kehittäminen ja arviointi

Henkilöstön ja tiimien kehittäminen ja arviointi

Aktivoi tiimisi erilaiset vahvuudet ja hyödynnä niitä käytännössä. Henkilöstön kehittämis- ja arviointipalveluissa käytettävissäsi ovat Turun AMK:n asiantuntijat sekä Thomas International Ltd:n tuotteet. Yhdessä ne muodostavat parhaan mahdollisen kokonaisuuden tiimisi työskentelyn tehostamiseksi.

Onko tavoitteenasi sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö?

Tiimin toiminnan analysointi yhdessä henkilöarviointien kanssa auttaa tiimiäsi kehittämään vahvuuksiaan. Tarkoitus oppia ymmärtämään tiimin sisäisesti, mitä eri jäsenet voivat tarjota sekä toisilleen että liiketoiminnalle ja hyödyntää siten ihmisten erilaisuutta.

Saat vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä motivoi tiimisi jäseniä?
 • Millainen johtajuus innottaa heitä?
 • Onko tiimissä sopivasti erilaisuutta?


Thomas HPA-analyysi (Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi) on Thomas International Ltd:n kansainvälisesti tunnustettu menetelmä, jonka avulla saat hyvän käsityksen siitä, kuinka eri henkilöt toimivat työssään.

Analyysi vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat henkilön vahvuudet?
 • Vastaavatko vahvuudet tehtävän vaatimuksia?
 • Mikä on hänen tapansa kommunikoida?

Analyysin tulosten perusteella voidaan pohtia työnjakoa ja kohdentaa työtehtäviä henkilöiden vahvuuksien kautta. Thomas HPA:n johdonmukainen käyttö tukee päätöksentekoa myös organisaation muissa kehittämistilanteissa.

Thomas 360 -arviointi

Haluatko tehostaa tiimisi toimintaa? Haluatko perusteellisen arvioinnin organisaatiosi osaamisesta?

Käyttämämme 360 asteen arviointi voidaan rakentaa juuri sinun tarvitsemasi arviointipohjan mukaisesti. Yhdistämällä arvioinnin HPA-analyysiin saat vahvan pohjan kehittämistoimillesi.

Arvioinnin avulla:

 • Kehität tiimisi tai koko organisaatiosi jäsenten itsetuntemusta ja -luottamusta
 • Kasvatat motivaatiota
 • Tunnistat kehityskohteet ja suoriutumista haittaavat tekijät

Asiantuntijamme auttavat sinua sekä analyysin suunnittelussa että tulosten tulkitsemisessa. Turun AMK:n osaaminen on organisaatiosi tukena koko kehittämisprosessin ajan.

TEIQue – tunneälytesti

Tehosta henkilöstön ja tiimien toimintaa TEIQue – tunneälytestin avulla!

TEIQue – tunneälytesti on yksi Thomas Internationalin työkaluista, jonka käyttäminen vaikuttaa organisaation tulokseen tehostamalla henkilöiden ja tiimien toimintaa. TEIQue on tieteellinen menetelmä, jonka avulla voidaan mitata tunneälytaidollista osaamista työssä. 

Tunneälytesti vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka hyvin henkilö tiedostaa omat vahvuutensa ja rajoitteensa?
 • Miten henkilö reagoi paineeseen?
 • Miten hyvä hän on ylläpitämään ihmissuhteita?
 • Kuinka itsenäinen hän on ja millainen mukautumiskyky hänellä on?

Testin kokonaistulos kuvaa henkilön käsitystä omasta kyvystään ymmärtää, työstää ja käyttää tunnepohjaista tietoa omassa päivittäisessä työarjessaan. Lisäksi testi kertoo henkilön tuloksista verrattuna vertailuryhmään neljän pääpiirteen (hyvinvointi, itsekontrolli, emotionaalisuus ja sosiaalisuus) osalta.

TEIQue - tunneälytestiä voidaan hyödyntää osana rekrytointia, sitouttamista, esimiesten (johtaminen) ja henkilöstön kehittämistä.
 

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan