Sivu päivitetty 1.2.2018
Hoitotason ensihoito

Hoitotason ensihoito

Keväällä 2011 tuli voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluja koskeva asetus (340/2011). Asetuksen mukaan sairaanhoitaja voi toimia ensihoidossa hoitotasolla suoritettuaan vähintään 30 op laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on ensihoidon koulutusohjelma. Hoitotason ensihoito 30 op täyttää asetuksen määrittelemän koulutusvaateen.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sairaanhoitajat, joilla on jo työkokemusta sairaalan ulkopuolisesta, vähintään perustason ensihoidosta min. puoli vuotta.

Ajankohta

Koulutus käynnistyy 29.8.2018, Turun AMK:n Kupittaan kampuksella (Joukahaisenkatu 3, Turku). Koulutuksen päättymispäivä on vielä arvio.

Sisältö ja toteutus

Opinnot koostuvat kliinisen osaamisen vahvistamisesta (22 op) sekä ensihoidon kehittämisosaamisesta (8 op). 

Keskeiset sisältöalueet:

  • Ammatillinen osaaminen ensihoidossa
  • Ensi- ja akuuttihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
  • Johtaminen ensihoidossa
  • Turvallisuus ensihoidossa
  • Erilaisten potilasryhmien ensihoito
  • Lääke- ja nestehoito akuuttihoitotyössä
  • Ensihoidon kehittäminen

Koulutuksen lopussa osaaminen arvioidaan valtakunnallisella ensihoidon tutkintokoulutuksen kirjallisella kokeella, taitokokeilla sekä loppusimulaatioilla.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne sisältävät lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua mm. verkko-oppimisympäristön avulla sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelija hyödyntää työkokemustaan ja omia ensihoidon työelämäyhteyksiään joko harjoittelemalla kliinisiä taitoja omalla työpaikallaan tai itse järjestämässään harjoittelupaikassa (esim. harjoittelu keikkatyöpaikalla). Lähipäiviä on 20, noin kaksi/ kuukausi (peräkkäisinä päivinä). Syksyn 2018 lähipäivät: 29.8., 30.8., 3.10., 4.10., 7.11., 8.11., 11.12. ja 12.12.2018. 

 

Lue lisää koulutuksesta ja opiskelijoiden kokemuksista (9Lives koulutustoteutus).

Turun AMK:ssa on käynnissä tällä hetkellä jo 10. Hoitotason ensihoidon koulutus. Aikaisempien ryhmien opiskelijapalautteista:

"Elämäni parhaiten sijoitetut 2900€. Olen saanut koulutuksesta paljon oppia teoriatietoon ja käytäntöön. Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet siirtyä hoitotasolle."

"Hyvä kurssi, jota voi suositella työtovereille."

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.