Sivu päivitetty 26.10.2017
Hoitotason ensihoito

Hoitotason ensihoito

Keväällä 2011 tuli voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluja koskeva asetus (340/2011). Asetuksen mukaan sairaanhoitaja voi toimia ensihoidossa hoitotasolla suoritettuaan vähintään 30 op laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on ensihoidon koulutusohjelma. Hoitotason ensihoito 30 op täyttää asetuksen määrittelemän koulutusvaateen.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sairaanhoitajat, joilla on kokemusta vähintään perustason
ensihoidosta min. puoli vuotta.

Ajankohta

Koulutus käynnistyy 1.11.2017, Turun AMK:n Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku).

Sisältö ja toteutus

Opinnot koostuvat kliinisen osaamisen vahvistamisesta (22 op) sekä ensihoidon kehittämisosaamisesta (8 op). 

Keskeiset sisältöalueet:

  • Ammatillinen osaaminen ensihoidossa
  • Ensi- ja akuuttihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
  • Johtaminen ensihoidossa
  • Turvallisuus ensihoidossa
  • Erilaisten potilasryhmien ensihoito
  • Lääke- ja nestehoito akuuttihoitotyössä
  • Ensihoidon kehittäminen

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne sisältävät lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua mm. verkko-oppimisympäristön avulla sekä itsenäistä työskentelyä. Lähipäiviä on noin kaksi/ kuukausi (peräkkäisinä päivinä). Syksyn 2017 lähipäivät: 1.-2.11. ja 11.-12.12.2017. Kevään puolella opinnot jatkuvat tammikuussa. Toimipisteen muuton vuoksi, koulutuksen toteutus siirtyy Kupittaan kampukselle kesän 2018 jälkeen.

 

Lue lisää koulutuksesta ja opiskelijoiden kokemuksista (9Lives koulutustoteutus).

Turun AMK:ssa on järjestetty jo yhdeksän Hoitotason ensihoidon koulutusta. Aikaisempien ryhmien opiskelijapalautteista:

"Elämäni parhaiten sijoitetut 2900€. Olen saanut koulutuksesta paljon oppia teoriatietoon ja käytäntöön. Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet siirtyä hoitotasolle."

"Hyvä kurssi, jota voi suositella työtovereille."

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.