Sivu päivitetty 13.11.2019
ICT-osaajaksi 2020

ICT-osaajaksi 2020

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työhakijoille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ICT-alalla ja siten parantaa työllistymismahdollisuuksiaan. Etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet ICT-alan osaamiskartoitukseen kevään 2019 aikana. Valituilla tulee olla TE-toimiston toteama koulutustarve.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien tiedot ja taidot vastaamaan alan yritysten ajankohtaisia tarpeita. Teoriaopintojen ja työelämälähtöisten harjoitus- ja projektitehtävien avulla osallistujille tarjoutuu mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan alan eri verkostoissa.

Toteutus ja oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan kevään 2020 aikana Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, Joukahaisenkatu 3, Turku.

Koulutuksen aiheet on jaoteltu pääasiassa 5 opintopisteen kokonaisuuksiin, joista osallistuja kerää 10-15 opintopisteen kokonaisuuden omien ammatillisten tavotteidensa perusteella.

Tutustu koulutuksen sisältöihin Linkki: tästä.

Opinnot toteutetaan osin teoriaopintoina ja ne perustuvat saatavilla olevaan pääosin digitaaliseen materiaaliin, opettajan laatimiin harjoitustehtäviin ja opettajan tai työelämän antamiin käytännön harjoitustöihin.

Tulosta esite

Tulostettava esite (PDF)