Sivu päivitetty 7.8.2019
ICT-osaajaksi

ICT-osaajaksi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ICT alan työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet ICT-alan osaamiskartoitukseen kevään 2019 aikana.
 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien tiedot ja taidot vastaamaan alan yritysten ajankohtaisia tarpeita. Teoriaopintojen ja työelämälähtöisten harjoitus- ja projektitehtävien avulla osallistujille tarjoutuu mahdollisuuksia verkostoitua alan ammattilaisten ja yritysten kanssa, luoda arvokkaita kontakteja sekä osoittaa itse hankittua osaamistaan alan eri verkostoissa.
 

Toteutus ja oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan syksyn 2019 aikana Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, Joukahaisenkatu 3, Turku.

Koulutuksen aiheet on jaoteltu 5-10 opintopisteen kokonaisuuksiin, joista osallistuja kerää enintään 15 opintopisteen kokonaisuuden omien ammatillisten tavotteidensa perusteella.

Tutustu koulutuksen sisältöihin tästä.

Opinnot toteutetaan osin teoriaopintoina ja ne perustuvat saatavilla olevaan pääosin digitaaliseen materiaaliin, opettajan laatimiin harjoitustehtäviin ja opettajan tai työelämän antamiin käytännön harjoitustöihin.

Tulosta esite

Tulostettava esite (PDF)