Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.9.2021
Innovatiivinen opiskelijaohjaus sote-alalla

Innovatiivinen opiskelijaohjaus sote-alalla

Kaipaako työyhteisönne uutta osaamista ja innostavia menetelmiä opiskelijaa aktivoivaan opiskelijaohjaukseen? Koulutus toimii johdantona opiskelijaohjaukseen ja antaa lähtökohdat uudenlaiselle sosiaali- ja terveysalan opiskelijaohjauksen toteuttamiselle.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutukseen kuuluu vahvasti ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu. Ohjattu harjoittelu perustuu edelleenkin suurelta osin mallioppimiseen. Mallioppimisella on tärkeä rooli oppimisessa, mutta valmistaako se riittävästi tulevaa sote-ammattilaista tulevaisuuden osaajaksi? Opiskelija tulee nähdä aktiivisena osallistujana oppimisprosessissa, sillä kliinisten taitojen lisäksi tulevalla osaajalla tulee olla taito mukautua muuttuviin työelämän vaatimuksiin ja kyky tarttua innovatiivisesti tulevaisuuden haasteisiin. Oppimisen tulee olla pohtivaa, reflektoivaa ja kyseenalaistavaa. Ohjaajan haasteena onkin olla antamatta valmiita pureskeltuja vastauksia opiskelijalle. 

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen sisältöteemat:

  • Miksi opiskelijoiden ohjaukseen kannattaa panostaa?
  • Opiskelija aktiivisena osallistujana ja itseohjautuvuuden tukeminen
  • Opiskelijat aidosti työyhteisön jäseneksi
  • Uudet innovatiiviset menetelmät käyttöön omassa organisaation/yksikön oppimis- ja ohjauskulttuurissa 
  • Tietoa uudesta Opiskelijaohjaaja-akatemiasta 

Koulutus toteutetaan 2 oppitunnin kokonaisuutena. Koulutuksessa käydään läpi miten tukea opiskelijoiden omaa ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja reflektointia kysymysten ja palautteiden avulla sekä sitä, miten työyhteisö pystyy innovatiivisesti tukemaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta, kriittistä ajattelua, luovuutta ja tiimityötä. Koulutuksen tarkempi sisältö määritellään tilaajan toiveiden mukaan. Toteutus soveltuu esimerkiksi osastotunnin aiheeksi tai vaikkapa kehittämispäivään.  
 
Toteutamme koulutusta, asiantuntijapalveluita ja konsultaatiota tilaajan tarpeiden mukaisen opiskelijaohjauksen uudistamisen käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Kysy lisää!