Sivu päivitetty 4.12.2019
Insinööriksi Suomeen — valmentava koulutus maahanmuuttajille (30 op)

Insinööriksi Suomeen — valmentava koulutus maahanmuuttajille (30 op)

Onko sinulla tekniikan alan tutkinto tai 2-3 vuoden insinöörialan opinnot ulkomaisesta korkeakoulusta? Oletko kiinnostunut ICT-alasta tai konetekniikasta? Insinööriksi Suomeen -koulutuksessa päivität osaamistasi ja voit suorittaa suomalaisen AMK-insinöörin tutkinnon.

ValmentavaKoulutus_kuvio.jpg

Tekniikan alan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille –verkkototeutus 

Valmentava koulutus toteutuu verkossa, joten voit opiskella paikasta riippumatta. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi tai insinöörin (AMK) muuntokoulutukseen. ICT-alan tai tekniikan alan muuntokoulutukseen haetaan erikseen keväällä 2020 yhteishaussa . Muuntokoulutus toteutetaan lähiopetuksena Turun ammattikorkeakoulussa.

Haku keväällä 2020 järjestettävään valmentavaan koulutukseen on päättynyt. Jos et hakenut tai jos et tule valituksi koulutukseen, voit kuitenkin ilmoittautua verkkototeutuksen erillisille suomen kielen opintojaksoille. 

Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1 (B1) , 3.–28.2.2020 
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 2 (B1) , 2.3–1.5.2020 
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2) , 4.5.–26.6.2020 

Voit osallistua yhdelle tai useammalle opintojaksolle. Kaikkien opintojaksojen laajuus on 5 opintopistettä.

Kuka tahansa voi osallistua suomen kielen opintojaksoille. Voit osallistua, jos opiskelet jo ammattikorkeakoulussa, tai voit ilmoittautua opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa. Osallistuminen opintojaksoille on maksutonta.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan CampusOnline-portaalissa 2.1.2020 alkaen. (Valitse Opintojaksot ja Haku. Rastita Tekniikan ja liikenteen ala ja valitse korkeakouluksi Turun ammattikorkeakoulu. Klikkaa lopuksi Hae.)
 

Koulutuksen rakenne

Koulutuksessa painottuvat tekniikan alan suomen kielen opinnot sekä yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Koulutuksen rakenne

  • Tekniikan alan suomen kieli 15 op
  • Englannin kieli 5 op
  • Tekniikan alan matematiikka 5 op
  • Opiskelutaidot 5 op

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu valmentavan koulutuksen verkkototeutuksessa

Koulutus on päätoimista opiskelua, noin 34 tuntia viikossa.

Opiskeluun sisältyy paljon verkkotapaamisia, noin 5-8 tuntia viikossa. Verkossa tavataan arkipäivisin klo 8–16. Myös verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakeminen

Haku valmentavaan koulutukseen on päättynyt.

Valintaperusteet ja hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti maahanmuuttajia, jotka ovat suorittaneet insinöörialan korkeakouluopintoja ulkomailla ja joiden tavoitteena on suorittaa suomalainen AMK-insinööritutkinto.

Koulutukseen valittavilta vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso B1.
Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakijalla tulee olla yleinen hakukelpoisuus

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

  • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Hakukelpoisuuden antavien opintojen on oltava suoritettuina viimeistään 7.1.2020.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 13.12. klo 12-15 ICT-cityssä (Joukahaisenkatu 3).

Valintakokeeseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella, ja siihen lähetetään erillinen kutsu.

Valintakoe sisältää kirjallisia tehtäviä ja ryhmäkeskustelun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä digitaalisia taitoja. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnat

Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Tieto opiskelijavalinnan tuloksista lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 13.12.2019.

Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 18.12.2019 (klo 16:00) mennessä. 

Hinta

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta tai tiedustella tukimahdollisuuksia oman alueen TE-toimistosta.

Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintoja on mahdollista suorittaa erillisinä opintojaksoina myös korkeakoulujen tutkinto-opintojen ohessa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

______________________________________________________________________________

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutus toteutetaan verkossa osana Insinööriksi Suomeen -hanketta (2019–2021, ESR) , jonka rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.