Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.1.2021
Isännöi englanniksi

Isännöi englanniksi

Taloyhtiöidenkin asukkaat kansainvälistyvät ja kaipaavat isännöitsijöiltä tietoa englanniksi. Samalla vältetään tiedonpuutteen aiheuttamia riskejä. Hyvä englanninkielen taito on suuri etu myös isännöinnissä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on sekä vahvistaa jokapäiväiseen englanninkieliseen viestintään liittyviä taitoja että auttaa hoitamaan vaativat englanninkieliset asiakaspalvelutilanteet tehokkaasti. Koulutuksen avulla osallistujat onnistuvat entistä paremmin positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa. Valmennuksen avulla osallistujat parantavat kielitaitonsa ohella myös työskentelytehokkuuttaan ja välittävät positiivista kuvaa yrityksestäsi.

Sisältö

Tasotestaus
Tasotestaus tehdään verkossa, jolloin koulutettavat itse arvioivat omaa kielitaitoa tasokuvausten perusteella.

Ennakkokysely
Osallistujille lähetetään kysely noin neljä viikkoa ennen tilaisuutta, jossa kysytään, millaisissa tilanteissa he erityisesti tarvitsevat englannin kieltä. Ennakkokyselyn ja tasotestauksen yhteenvetoja hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Valmennuskerrat 8 x 2 tuntia, teemoja esim.

  • Isännöintialan asiakasviestintä kasvokkain ja puhelimessa
  • Kirjallinen viestintä (sähköposti, kirjeet, yleiset fraasit)
  • Järjestysasiat
  • Asumisen hallinnointiin liittyvät asiat
  • Erilaiset asiakastilanteet
  • Kulttuurierot
  • Remonttiviestintä
  • Osakasviestintä

Sisältö räätälöidään huomioiden osallistujien tarpeet ja isännöinti- ja kiinteistöalan termistö. Materiaalina käytetään valmentajan räätälöityä materiaalia ja kiinteistöalan sanastoa.