Sivu päivitetty 25.10.2017
Kaatumisen ennaltaehkäisy ja kaatuneen avustaminen

Kaatumisen ennaltaehkäisy ja kaatuneen avustaminen

Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy on tärkeä osa iäkkäiden ja muiden henkilöiden terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä toimia. Tehokas ja tuloksellinen kaatumisten ehkäisy edellyttää monialaista toimintaa ja eri ammattiryhmien aitoa yhteistyötä. Kun ammattilaisen työtehtäviin liittyy kaatuneen avustaminen, on keinot ja apuvälineet tärkeitä kaatuneen avustamiseksi. Miten avustaa kaatunutta siten, ettei kuomita tilanteessa itseään ja saa kaatuneen turvallisesti ja mahdollisimman kivuttomasti lattialta/maasta ylös?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, kolmannen sektorin toimijoille, omaisille ja muille, jotka työssään tai muissa yhteyksissä avustastavat kaatuneita.

Ajankohta 14.2.2018 klo9.00-16.00

Tavoite

Koulutuksessa osallistuja perehtyy toiminnallisen harjoittelun kautta kaatumisen ennaltaehkäisyyn ja saa avustustyötä helpottavia tekniikoita kaatuneen avustamiseen ja oman työkuormituksen vähentämiseen.

Koulutuksen käytyään osallistuja

 • Ymmärtää henkilön kaatumiseen liittyvät riskitekijät ja osaa omassa työssään huomioida kaatumisriskissä olevat henkilöt.
 • Osaa huomioida kaatumisen ehkäisyyn liittyviä osatekijöitä ja edistää omalta osaltaan kaatumisen ennaltaehkäisyä.
 • Oppii hyödyntämään erilaisia menetelmiä kaatumisen vaaratekijöiden arvioinnissa.
 • Saa avustustyötä helpottavia tekniikoita avustamiseen
 • Oppii käyttämään kaatumisen avustamiseen kehiteltyjä apuvälineitä ja ymmärtämään avustustyön kuormitus- ja riskitekijöitä avustettavalle.

Sisältö

Keskeiset sisältöalueet:

 • Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy
  • Kaatumisen kustannukset
  • Tunnista riskitekijät
  • UKK-instituutin Kaatumisseula, FRAT ja FROP -menetelmät
 • Kaatuneen avustaminen lattialta tuoliin
  • Kävelevän/jalkoihin varaavan avustaminen
  • Manuaalinen avustaminen
  • Pienoisapuvälineiden hyödyntäminen
 • Passiivisen henkilön avustaminen nostimilla ja erilaisin apuvälinein
  • Istumanostimet
  • Liinanostimien hyödyntäminen
  • Terapiapallo ja tietosanakirjat
 • Vaaratapahtumien raportointi ja kaatumisseula toimintamalliksi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.