Sivu päivitetty 5.4.2018
Kieli- ja kulttuuritietoisen osaamisen ja arjen käytäntöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Kieli- ja kulttuuritietoisen osaamisen ja arjen käytäntöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnitellussa koulutuksessa perehdytään kieli- ja kulttuuritietoisiin käytäntöihin.  Koulutus antaa työvälineitä kielen, kulttuurin ja leikin tukemiseen.

Koulutuksen tavoitteena on

 1. lisätä ja syventää ymmärrystä lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymisen tukemisesta, varhaisesta oppimisesta ja kieli-identiteetin merkityksestä
 2. tukea kieli- ja kulttuuritietoista osaamista arjen varhaiskasvatustyössä
 3. vahvistaa ymmärrystä leikin merkityksestä, leikin arvioinnista ja leikin tukemisesta

Sisältö ja toteutus

1.päivä: 25.4.2018

Paikka: Salon lukio: pieni auditorio

 • Tervetuloa koulutukseen!
 • Mitä rakennuspaloja tarvitaan maahanmuuttajataustaisten lasten hyvän arjen rakentumiseen varhaiskasvatuksessa?
  • Maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuuden lisääminen, lasten taidot ja tuen tarve varhaiskasvatuksessa – ajantasaista tutkimustietoa
  • Alkukyselyn satoa
 • Miten lapsen kieli kehittyy – äänteiden arkkitehtuurista kielten kaupungiksi
  • Oma äidinkieli tukee toisen kielen oppimista – tuoreiden kaksikielisyystutkimuksien anti

Välitehtävä: Lapsen kielen oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

2.päivä: 20.9.2018

Paikka: Salon kaupungintalo

 • Leikki rakentaa lapsen maailmaa - leikki lasten yhteisenä kielenä
  • Leikin merkityksestä
  • Miten leikkiä voi havainnoida ja arvioida varhaiskasvatusympäristössä?
 • Kielen perustan rakentamista varhaiskasvatuksessa – tutkimuksesta käytäntöön
  • Kieli ja erityinen tuki oppimisympäristössä
  • Positiivisen minäkuvan vahvistamisen merkitys oppimisessa
  • Välitehtävän purku

Välitehtävä: Leikin arviointi varhaiskasvatusympäristössä

3.päivä: 30.10.2018

Paikka: Salon kaupungintalo

 • Leikki lasten yhteisenä kielenä
  • Välitehtävän purku
  • Leikin tukeminen
 • Yhteisöllinen kulttuuri: perustan tarkastelua
  • Mikä ihmeen yhteisökulttuuri?
  • Identiteettikäsitys, pakolaisen muutosprosessi, sen merkitys ja haasteet
  • Perhekäsitys ja yhteistyö vanhempien kanssa
  • Oman kielen merkitys ja tulkin käyttö

Välitehtävä: Kieli- ja kulttuuritietoinen kasvattaja

4.päivä: 22.1.2019

Paikka: Salon kaupungintalo

 • Talo valmistuu! Kieli- ja kulttuuritietoinen kasvattaja - ammatillinen kehittyminen kieli- ja
  kulttuuritietoisen osaamisen alueella varhaiskasvatuksessa
  • Välitehtävän purku
 • Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto
  • Mukana lisäksi Salon alueen Kirjastokorppi-toimijoita
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä sisältäen 4 lähipäivää, itsenäistä työskentelyä sekä alku- ja loppukyselyn. Lähipäivät sisältävät vuoro­vaikutuksellisia asiantuntijaluentoja. Itsenäinen työskentely koostuu omaan työhön liittyvistä välitehtävistä. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä materiaalipankkina ja välitehtävien palautuksessa.

HUOM! Lähipäivät toteutetaan kahtena samansisältöisenä toteutuksena (A&B):

 • Toteutus A: klo8.30-11.45
 • Toteutus B: klo12.45-16.00

 Ilmoittautuessaan henkilö valitsee kumpaan toteutukseen osallistuu.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja suunniteltu yhteistyössä Salon varhaiskasvatuksen kanssa.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.