Sivu päivitetty 19.1.2017
Kiintymyssuhdeteorian ABC: mitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevän on hyvä tietää kiintymyssuhdeteoriasta

Kiintymyssuhdeteorian ABC: mitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevän on hyvä tietää kiintymyssuhdeteoriasta

Koulutus sopii sosiaalityöntekijöille, perhe- ja lastenkotien työntekijöille, varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, erityis- ja aineenopettajille, koulunkäyntiavustajille, neuvoloiden terveydenhoitajille ja psykologeille, sijaisvanhemmille sekä muille lapsia työssään kohtaaville ammattilaisille.

Sisältö ja toteutus

30.8.2017 Kiintymyssuhdeteoria pähkinänkuoressa eli mistä siinä oikein on kyse?

 • Kiintymyssuhdeteorian lähtökohdat
 • Kiintymyssuhteen synty ja sen merkitys lapselle
 • Kiintymyssuhteen kehityksen vaiheet
 • Hoivan kautta lapselle rakentuvat kokemukset ja taidot
 • Säätely- ja tunnetaitojen kehitys

27.9.2017 Erilaiset kiintymyssuhdemallit ja traumatisoitunut kiintymyssuhde

 • Erilaiset kiintymyssuhdemallit
 • Traumatisoitunut kiintymyssuhde sekä eri tavoin kiintyneiden kokemusmaailma ja käytös
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö RAD
 • Sosiaalinen kyvykkyys/ kyvyttömyys ja tunnesäätelyn vaikeudet
 • Häpeä ja raivo

1.11.2017 Kiintymyssuhde ja vanhemmuus

 • Suomalainen kasvatuskulttuuri ja historia kiintymyssuheiden kasvualustana
 • Kiintymyssuhdemallien ylisukupolvisuus
 • Mentalisaatio ja reflektiivinen kyvykkyys
 • Haavoittunut vanhemmuus

29.11.2017 Kiintymyssuhdeteoria ja ammatillinen työ

 • Sekundaaristen kiintymyssuhdehahmojen merkitys lapsille ja nuorille
 • Oman kasvu- ja elämänhistorian vaikutus ammatilliseen työhön
 • Mentalisaatiota edistävät työskentelymenetelmät
 • Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

Koulutus koostuu neljästä koulutusiltapäivästä. Voit osallistua joko koko koulutukseen tai haluamiisi yksittäisiin päiviin. Koulutusiltapäivät ovat klo 12.30 - 16.00.