Sivu päivitetty 7.8.2017
Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu

Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu

Krooninen kipu on yleinen ilmiö. Terapian näkökulmasta kroonisen kivun haasteet liittyvät tyypillisesti toimintahäiriöiden vähäisyyteen suhteessa henkiseen kärsimykseen. Koettu kipu ja löydökset eivät kohtaa. Tutkimusten mukaan kroonisen kivun pääasialliset oireet ovat psyykkisiä ja ne altistavat, laukaisevat tai ylläpitävät kipua. Psyykkisiin oireisiin kuuluvat mm. pelot, uskomukset, asenteet, katastrofointi, depressio, suru ja yksinäisyys. Nämä tekijät saadaan selville ainoastaan osaavassa haastattelussa. Perusteellinen haastattelu on ainoa keino selvittää, miten asiakas kokee ja ymmärtää kivun. Dialogi määrittää myös koko terapian onnistumisen.

Koulutus antaa valmiudet keskustelevampaan työtapaan ja valmiuksia haastaa asiakkaat tarkastelemaan kriittisesti omaa suhdettaan kipua kohtaan. Oman ajattelutavan muutos on yksi perusedellytys selvitä kroonisen kivun kanssa.

Koulutus on suunnattu fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja sairaanhoitajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille kipuasiakkaiden kanssa työskenteleville.

HUOM! Koulutus toteutuu suunnitellusti ja vielä ehtii mukaan.

Tavoitteet

Näytä lisää

Koulutuksen tavoitteina on, että osallistuja

 • Ymmärtää psykososiaalisten tekijöiden yhteyden kipukokemukseen
 • Ymmärtää kivun kokomuksellisuuden
 • Osaa selittää itselle ja asiakkaalle miten kokemus rakentuu
 • Osaa analysoida omaa haastattelustrategiaa
 • Osaa analysoida kipuun liittyviä kyselylomakkeita ja kipumittareita
 • Haluaa kehittää omia vuorovaikutustaitojaan

Sisältö ja toteutus

Näytä lisää

29.8.2017 klo9.00-16.00

 • Kroonisen kivun keskeiset elementit
 • Kivun eri selitysmalleja
 • Kivunhoidon keskeiset tavoitteet
 • Psykososiaaliset riskitekijät, yellow flags
 • Kokemuksen määrittely
 • Kokemuksen rakentuminen
 • Kokemuksen merkityksellistäminen

30.8.2017 klo9.00-16.00

 • Kipuasiakkaan haastattelu
 • Haastattelun teoreettinen perusta
 • Haastattelun eri strategiat
 • Kysymysten asettelun strategiat
 • Haastattelun käytännön harjoituksia

31.8.2017 klo9.00-16.00

 • Kyselylomakkeet
  • BDI 21 (Depressiokysely)
  • CPAQ (Kroonisen kivun hyväksyminen)
  • Lintonin kipukysely (Psykososiaalisetn riskitekijät, yellow flags)
  • TSK (Liikkumisen pelot)
  • Oswestry (kysely erilaisista toimintarajoitteista)

Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä sisältäen ennakkotehtävän, 3 lähiopetuspäivää sekä itsenäisen case-tehtävän.

Kouluttajasta

Näytä lisää

Tapio Ojala on valmistunut OMT-fysioterapeutiksi vuonna 1997. Hän on suorittannut manuaalisen terapian kansainvälisiä opintoja mm. Lontoossa. Kognitiivisen psykoterapian lyhytterapiatutkinnon hän suoritti 2005. Ojala valmistui terveystieteiden maisteriksi vuonna 2010 pääaineenaan fysioterapia ja sivuaineena pedagogiikka. Vuonna 2015 hän väitteli Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden tohtoriksi. Kroonista kipua käsittelevä väitöskirja on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostunusta. Ojala on esitellyt väitöskirjansa Glasgowssa IFOMPT:n konferenssissa ja 9/2016 IASP:n konferenssissa Jokohamassa.

Tällä hetkellä kouluttaja toimii ammatinharjoittajana Oulun Terveystalossa sekä tuntiopettajana Jyväskylän yliopistossa ja OAMK:ssa.

Tutustu kouluttajan