Sivu päivitetty 1.6.2020
Controller-koulutus

Controller-koulutus

Talous on yritystoiminnan keskiössä ja laskentatoimen tuottamaa tietoa tarvitaan oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Tähän tehtävään yritys tarvitsee osaavaa controlleria. Controllerin on osattava toimia kehittämistiimissä aktiivisessa roolissa ja tuottaa taloudellista informaatiota yritysjohdon käyttöön omatoimisesti.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tai opistotason taloushallinnon tutkinnon suorittaneille, joilla on jo ulkoisen laskennan perusosaamista ja jotka haluavat suuntautua controller-tyyppisiin tehtäviin. Hakijoilla toivotaan olevan työnantaja tai muu yritys, jolle voi tehdä kehittämistehtävän.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon taloushallinnon osaamisalan koko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista.

Toteutus

22.9.2020 - 12.10.2021 välisenä ainaka yhteensä 16 kertaa klo 14.00 - 18.00 (4 h/kerta). Koulutus järjestetään Turun ammatti-insituutin tiloissa, Lemminkäisenkatu 18 C, Turku.

Koulutus toteutetaan luentoina ja käytännön harjoituksina ja se sopii hyvin työn ohessa opiskeluun. Etäopiskelua tuetaan verkko-opetusympäristöllä.

Pääsisällöt, toteutusajankohdat ja kouluttajat

1. Kustannuslaskenta

Näytä lisää

Keskeinen sisältö:

 • kustannuskäsitteet ja käsiteluokitukset
 • katetuottolaskenta
 • kustannuslajilaskenta
 • tuotekohtainen kustannuslaskenta
 • toimintoperusteinen kustannuslaskenta
 • standardikustannuslaskenta

Suositeltava oheislukemisto:

 1. Järvenpää-Länsiluoto-Partanen-Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta
 2. Stenbacka-Mäkinen-Söderström: Kannattavuuden avaimet

Toteutusajankohta: 22.09.2020 (aloitus), 06.10.2020 ja 27.10.2020

Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

2. Taloushallinnon juridiikka

Näytä lisää

Keskeinen sisältö

 • sopimusoikeus
 • kaupparekisteri
 • velkasuhteet ja vakuudet
 • saatavan perintä
 • toiminimi, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt 

Suositeltava oheislukemisto:

 1. Annola, Saarnilehto, sopimusoikeuden perusteet
 2. Norros, Velvoiteoikeus
 3. Villa, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Toteutusajankohta: 03.11.2020 ja 17.11.2020

Kouluttaja: Kai Johansson, Turun ammatti-instituutti
 

Tilinpäätöksen analysointi

Näytä lisää

Keskeinen sisältö

 • tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen
 • tunnuslukuanalyysi
 • asiat lukujen takana 

Suositeltava oheislukemisto:

 1. Niskavaara: Yritystaloutta esimiehille
 2. Salmi: Mitä tilinpäätös kertoo
 3. Niskanen-Niskanen: Tilinpäätösanalyysi

Toteutusajankohta: 08.12.2020 ja 15.12.2020
Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

Taulukkolaskenta taloushallinnon ammattilaiselle

Näytä lisää

Keskeinen sisältö

 • lyhyt ohjelmistokertaus sekä käyttöä tehostavia vinkkejä 
 • tiedon tuonti Exceliin 
 • aineiston muokkaaminen raportointiin soveltuvaksi 
 • suuren tietomäärän analysointi ja tarkastelu eri näkökulmista 
 • hyödyllisiä funktioita 
 • tiedon havainnollistaminen 
 • tutustuminen PowerPivottiin

Toteutusajankohta: 09.03.2021, 23.03.2021, 20.04.2021 ja 04.05.2021
Kouluttaja: Virpi Raivonen, Turun ammattikorkeakoulu

Hinnoittelu

Näytä lisää

Keskeinen sisältö

 • erilaiset hinnoittelumenetelmät
 • hinnoittelun kannattavuuden arviointi
 • katetuottohinnoittelun periaatteet
 • toimintolaskenta

Suositeltava oheislukemisto:

 1. Järvenpää-Länsiluoto-Partanen-Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta
 2. Eklund-Kekkonen: Toiminnan kannattavuus
 3. Stenbacka-Mäkinen-Söderström: Kannattavuuden avaimet

Toteutusajankohta: 06.04.2021
Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

Projektin taloudenohjaus ja suunnittelu

Näytä lisää

Keskeinen sisältö

 • talousprosessit ja tuloksellisuus
 • tuottavuuden parantaminen
 • talousarvion laadinta
 • talousraportit ja niiden tulkinta
 • tunnusluvut ja johtopäätökset

Suositeltava oheislukemisto:
Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY. 
(Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataussi-vulle.)

Toteutusajankohta: 18.05.2021 ja 07.09.2021    
Kouluttaja: Irina Eklund, Turun ammatti-instituutti

Vuorovaikutustaidot

Näytä lisää

Keskeinen sisältö

 • tehokas esitys
 • erilaiset kokous- ja neuvottelutilanteet
 • neuvottelun rakenne
 • tehtäväjako ja roolit
 • neuvottelutaktiikka
 • oman ajan hallinta
 • johtoryhmätyöskentely, raportointi

Toteutusajankohta: 21.09.2021
Kouluttaja: Paula Aali, Turun ammattikorkeakoulu

Kehittämistehtävä

Näytä lisää

Toteutusajankohta:
Kesä 2021, palautus 19.9.2021 mennessä
12.10.2021, päätöstilaisuus, kehitystehtävien läpikäynti
Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti