Sivu päivitetty 5.11.2018
Controller-koulutus, 12 OP

Controller-koulutus, 12 OP

Talous on yritystoiminnan keskiössä ja laskentatoimen tuottamaa tietoa tarvitaan oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Tähän tehtävään yritys tarvitsee osaavaa controlleria. Controllerin on osattava toimia kehittämistiimissä aktiivisessa roolissa ja tuottaa taloudellista informaatiota yritysjohdon käyttöön omatoimisesti.

Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tai opistotason taloushallinnon tutkinnon suorittaneille, joilla on jo ulkoisen laskennan perusosaamista ja jotka haluavat suuntautua controllertyyppisiin tehtäviin. Hakijoilla toivotaan olevan työnantaja- tai muu yritys, jolle voi tehdä kehittämistehtävän.

Koulutuksessa edellytetään talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista.

Koulutus koostuu 16 iltapäivästä sekä kehittämistehtävästä. Koulutus toteutetaan luentoina ja käytännön harjoituksina ja sopii hyvin työn ohessa opiskeluun. Etäopiskelua tuetaan verkko-opetusympäristöllä.

PÄÄSISÄLLÖT

1. Budjetointi ja kannattavuus

Keskeiset sisällöt
• budjetointi prosessina
• tulos- ja rahoitusbudjetin laatiminen
• kannattava yritystoiminta
• katetuottolaskenta

Suositeltava oheislukemisto:
1. Järvenpää-Länsiluoto-Partanen-Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta
2. Eklund-Kekkonen: Toiminnan kannattavuus
3. Stenbacka-Mäkinen-Söderström: Kannattavuuden avaimet

Toteutusajankohta:
26.09.2018, aloitus
07.11.2018
28.11.2018

Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

2. Taulukkolaskenta taloushallinnon ammattilaiselle

Keskeiset sisällöt
• lyhyt ohjelmistokertaus sekä käyttöä tehostavia vinkkejä
• tiedon tuonti exceliin
• aineiston muokkaaminen raportointiin soveltuvaksi
• suuren tietomäärän analysointi ja tarkastelu eri näkökulmista
• hyödyllisiä funktioita
• tiedon havainnollistaminen
• tutustuminen PowerPivotiin

Toteutusajankohta:
24.10.2018
21.11.2018
12.12.2018
27.02.2019

Kouluttaja: Virpi Raivonen, Turun ammattikorkeakoulu

3. Taloushallinnon juridiikka

Keskeiset sisällöt:
• sopimusoikeus
• kaupparekisteri
• velkasuhteet ja vakuudet
• saatavan perintä
• toiminimi, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt

Suositeltava oheislukemisto:
1. Annola, Saarnilehto, sopimusoikeuden perusteet
2. Norros, Velvoiteoikeus
3. Villa, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Toteutusajankohta:
13.03.2019
27.03.2019

Kouluttaja: Kai Johansson, Turun ammatti-instituutti

4. Hinnoittelu

Keskeiset sisällöt
• erilaiset hinnoittelumenetelmät
• hinnoittelun kannattavuuden arviointi
• katetuottohinnoittelun periaatteet
• toimintolaskenta

Suositeltava oheislukemisto:
1. Järvenpää-Länsiluoto-Partanen-Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta
2. Eklund-Kekkonen: Toiminnan kannattavuus
3. Stenbacka-Mäkinen-Söderström: Kannattavuuden avaimet

Toteutusajankohta:
10.04.2019

Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

5. Tilinpäätöksen analysointi

Keskeiset sisällöt
• tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen
• tunnuslukuanalyysi
• asiat lukujen takana

Suositeltava oheislukemisto:
1. Niskavaara: Yritystaloutta esimiehille
2. Salmi: Mitä tilinpäätös kertoo
3. Niskanen-Niskanen: Tilinpäätösanalyysi

Toteutusajankohta:
24.04.2019
08.05.2019

Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

6. Projektin taloudenohjaus ja suunnittelu

Keskeiset sisällöt
• talousprosessit ja tuloksellisuus
• tuottavuuden parantaminen
• talousarvion laadinta
• talousraportit ja niiden tulkinta
• tunnusluvut ja johtopäätökset

Suositeltava oheislukemisto:
Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY. (Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataus-sivulle.)

Toteutusajankohta:
15.05.2019
04.09.2019

Kouluttaja: Pia Lindman, Turun ammattikorkeakoulu

7. Vuorovaikutustaidot

Keskeiset sisällöt
• tehokas esitys
• erilaiset kokous- ja neuvottelutilanteet
• neuvottelun rakenne
• tehtäväjako ja roolit
• neuvottelutaktiikka
• oman ajan hallinta
• Johtoryhmätyöskentely, raportointi

Toteutusajankohta:
18.09.2019

Kouluttaja: Paula Aali, Turun ammattikorkeakoulu.

8. Kehittämistehtävä

Toteutusajankohta:
Kesä 2019, palautus 15.9.2019 mennessä 9.10.2019, päätöstilaisuus, kehitystehtävien läpikäynti
Kouluttaja: Päivi Lindström, Turun ammatti-instituutti

Tulostettava esite (PDF)