Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.7.2019
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Koulutuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan korkeakoulujen valintakokeissa ja ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa.

Turun AMK järjestää valmentavaa koulutusta säännöllisesti noin vuoden välein. Seuraavan koulutuksen tarkemmat tiedot löytyvät  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille verkkototeutus

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on tavoitteena opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Hakijalla tulee olla hakukelpoisuus sekä vähintään suomen kielen taitotaso B1.  

Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

  • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus),
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon,
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon,
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Kesto

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta.

Sisältö

Koulutuksessa painottuvat suomen kieli ja ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Toteutustapa

Koulutus voidaan järjestää joko verkossa tai lähiopetuksena. Tarkemmat tiedot löydät kunkin toteutuksen omalta sivulta. Seuraavan koulutuksen tarkemmat tiedot löytyät täältä .

Opiskelu sekä verkko- että lähiopiskelussa on yhteisöllistä ja työelämälähtöistä. On tärkeää olla itse aktiivinen ja ottaa vastuu omasta oppimisesta. Opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakoulujen tutkinto-opetukseen tai työelämävierailuja.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Hinta

Osallistuminen valmentavaan koulutukseen on maksutonta.

Valmentavaan koulutukseen sisältyviä suomen kielen opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta. Muista tukimahdollisuuksista ja esim. omaehtoisen opiskelun tuesta voi tiedustella oman alueen TE-toimistosta.

Tutkintokoulutukseen haku

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan tutkintokoulutukseen haetaan yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.