Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.1.2021
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille verkkototeutus

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille verkkototeutus

Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista sosiaali- ja terveysalalla, liiketalouden tai tekniikan alalla? Valmentavassa koulutuksessa voit parantaa mahdollisuuksiasi päästä tutkinto-opiskelijaksi ja kehittää taitoja, joita tarvitset alan opinnoissa.

Valmentavan koulutuksen rakenne

Koulutuksessa painottuvat alakohtaiset suomen kielen opinnot sekä yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Koulutuksen rakenne

  • Alakohtainen suomen kieli 15 op
  • Englannin kieli ja viestintä 5 op
  • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
  • Opiskelutaidot 5 op

Koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät Turun ammattikorkeakoulun opinto-oppaasta.  

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu valmentavan koulutuksen verkkototeutuksessa

Koulutus on päätoimista opiskelua, noin 34 tuntia viikossa.

Valmentava koulutus toteutuu verkossa, joten voit opiskella paikasta riippumatta. Opiskeluun sisältyy paljon verkkotapaamisia, noin 5–8 tuntia viikossa. Verkossa tavataan arkipäivisin klo 8–16. Myös verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.
 

Haku ja opiskeluvalinta

Hakeminen 

Hakuaika on 19.10.2020–16.11.2020 klo 15.

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolku-palvelussa:  Opintopolku


Valintaperusteet ja hakukelpoisuus 

Koulutukseen valittavilta vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakijalla tulee olla yleinen hakukelpoisuus 

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

  • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Hakukelpoisuuden antavien opintojen on oltava suoritettuina viimeistään 7.1.2021.

Valintakoe 

Valintakoe järjestetään 30.11.2020 klo 9–16.

Valintakokeeseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella, ja siihen lähetetään sähköpostitse erillinen kutsu.

Valintakoe sisältää kirjallisia tehtäviä ja ryhmäkeskustelun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä digitaalisia taitoja. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnat 

Liiketalouden ja tekniikan alan koulutukseen valitaan enintään 30 opiskelijaa ja sosiaali- ja terveysalan koulutukseen enintään 20 opiskelijaa. Tieto opiskelijavalinnan tuloksista lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 14.12.2020. 

(Liiketalouden ja tekniikan koulutusta ei järjestetä, jos valintakokeessa hyväksyttyjä opiskelijoita on vähemmän kuin 18. Sosiaali- ja terveysalan koulutusta ei järjestetä, jos valintakokeessa hyväksyttyjä opiskelijoita on vähemmän kuin 15.)

Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 21.12.2020 (klo 15:00) mennessä. 

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan tutkintokoulutukseen haetaan yhteishaun kautta.
 

Hinta

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta tai tiedustella tukimahdollisuuksia oman alueen TE-toimistosta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.