Sivu päivitetty 20.1.2016
Kriisiviestinnän koulutus

Kriisiviestinnän koulutus

Kriisiviestintäkoulutus antaa toimintamalleja erilaisiin konfliktitilanteisiin. Kun yrityksessä on päivitetty kriisiviestintäsuunnitelma, on helpompi kohdata yllättävä tilanne. Koulutuksessa harjoitellaan myös kriisiviestinnässä tarvittavia rauhallisia esiintymistaitoja.

Sisältö ja toteutus

Lähipäivä 1

Mitä on kriisiviestintä?
Miten yritys toimii kriisin kohdatessa?
Kriisitiedottamisen periaatteet: sisäinen, ulkoinen tiedottaminen, tiedotustilaisuuden järjestäminen, vastuut ja vapaudet. Tiedotusvälineet ja sosiaalinen media kriisin keskellä.
Yrityksen kriisisuunnitelman päivittäminen.

Lähipäivä 2

Toimittaja- ja/tai kriisipsykologi puhumassa kriisiviestintätilanteista ja niihin valmistautumisesta.
Keskustelua ja harjoittelua pienryhmissä.

Verkkotehtävä

Kriisiviestintätilanteeseen orientoituminen: Videoidun asiantuntijaluennon seuraaminen ja senpohjalta valmistautuminen tiedotustilaisuuteen.

Lähipäivä 3

Kriisitilanteesta järjestetty tiedotustilaisuus

  • tiedottamisen harjoittelua
  • haastatteluharjoituksia

Tehtävän purku, palautteen antaminen ja saaminen ja keskustelua.

Kriisiviestintäharjoituksessa on mukana journalismin tai teatteri-ilmaisun opiskelijoita toimittajina, kuvaajina ja kommentoijina.

Kokoava verkkotehtävä

Analysoidaan edellistä harjoitusta kuvamateriaalin perusteella, koontia ja vapaamuotoista keskustelua.