Sivu päivitetty 11.4.2017
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus 30 op

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus 30 op

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaaville tietotekniikan ammattilaisille, joita puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Sisältö ja toteutus
Osaamistavoitealueet:
• Johdanto kyberturvallisuuteen
• Hyökkäävä kyberturvallisuus
• Puolustava kyberturvallisuus
• Tietoverkkojen kyberturvallisuus
• Kyberturvallisuus ja liiketoiminta
• Kyberturvallisuuden projekti
Koulutuksen laajuus on 30 op ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta kahtena päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Ajankohta
Koulutus alkaa 24.8.2017 ja päättyy 8.5.2018
Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Joukahaisenkatu 3, Turku

Lähiopetuspäivät:

  • 24.-25.08.2017
  • 18.-19.09.2017
  • 23.-24.10.2017
  • 13.-14.11.2017
  • 11.-12.12.2017
  • 08.-09.01.2018
  • 05.-06.02.2018
  • 05.-06.03.2018
  • 09.-10.04.2018
  • 07.-08.05.2018

Hinta
Opiskelijamaksu on 800 € (alv 0 %)
Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Haku koulutukseen ja opiskelijavalinta:
Hakuaika koulutukseen on 1.3.-26.4.2017. Hakulomake 
Kopio tutkintotodistuksesta sekä työtodistuksista sekä suomenkielinen CV tulee lähettää hakuaikana sähköpostitse osoitteeseen taykkari.lib@turkuamk.fi. Koulutukseen valitaan yhteensä 20 opiskelijaa.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen
Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Valintakriteerit:
Opiskelijavalinnat perustuvat hakijoiden koulutustaustaan ja työkokemukseen. Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:
1. Kokemus kyberturvallisuuden alan tehtävistä
2. Kokemus informaatio- ja viestintäteknologian alan tehtävistä
3. Kokemus tekniikan alan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä
Opiskelijavalinnat tehdään toukokuun 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Tulostettava esite

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.