Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.4.2021
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus 30 op

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus 30 op

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun so­veltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joil­la korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaa­ville tietotekniikan ammattilaisille, joita puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. Koulutukseen osallistuminen edellyttää oman tietokoneen käyttöä.

Sisältö ja toteutus

Osaamistavoitealueet:

  • Johdanto kyberturvallisuuteen
  • Hyökkäävä kyberturvallisuus
  • Puolustava kyberturvallisuus
  • Tietoverkkojen kyberturvallisuus
  • Kyberturvallisuus ja liiketoiminta
  • Kyberturvallisuuden projekti

Koulutuksen laajuus on 30 op ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena. Koulu­tukseen sisältyy lähiopetusta kahtena päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.
Voit tutustua sisältöihin tarkemmin opinto-oppaassa.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja osallistujille maksutonta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 15.4.-26.5.2021.
Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta, työtodistuksista sekä CV .
Valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 9.6.2021 mennessä ja opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti 23.6. mennessä.
 

Valintakriteerit:
Opiskelijavalinnat perustuvat hakijoiden koulutustaustaan ja työkokemukseen. Mahdollisessa valintatilanteessa sovelle­taan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:
1. Kokemus kyberturvallisuuden alan tehtävistä
2. Kokemus informaatio- ja viestintäteknologian alan tehtä­vistä
3. Kokemus tekniikan alan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan