Sivu päivitetty 5.12.2018
Lähiesimiestyö muuttuvassa sotessa

Lähiesimiestyö muuttuvassa sotessa

Tulevaisuuden lähiesimiestyö edellyttää uudenlaista osaamista asiakaslähtöisten palveluiden muotoilussa, pilotoinnissa ja käyttöönotossa. Lisäksi se edellyttää perinteisten työtehtävien rajapinnoilla toimivien yksilöiden sekä monialaisten työyhteisöjen osaamista, kehittämistä ja monialaisen työyhteisön osaamisen asiakaslähtöistä hyödyntämistä. Esimiestyössä korostuu työhyvinvoinnin johtaminen niin osaamisen kuin asiakaslähtöisten palveluiden varmistamisessa.

Verkkokoulutus tarjoaa näkökulmia ja menetelmiä

  • asiakaslähtöisten palveluiden muotoiluun, pilotointiin ja käyttöönottoon
  • yksilön ja monialaisen työyhteisön osaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen sekä monialaisen osaamisen hyödyntämiseen

Koulutus antaa myös työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen muuttuvassa sotessa. 

Tavoitteet ja kohderyhmä

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja on

  • perehtynyt asiakaslähtöiseen palvelumuotoiluun, sen pilotointiin ja käyttöönottoa tukeviin tekijöihin
  • soveltanut palvelumuotoilussa hyödynnettäviä menetelmiä omassa työyhteisössään
  • perehtynyt menetelmiin tunnistaa, kehittää ja hyödyntää yksilöiden ja yhteisöjen osaamista  
  • tutustunut työhyvinvoinnin johtamisen käsitteisiin ja erilaisiin menetelmiin

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla lähiesimiehinä toimiville tai lähiesimiestyöstä kiinnostuneille.

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

  • Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, uusien toimintatapojen pilotointi ja käyttöönotto
  • Monialaisen työyhteisön osaamisen tunnistaminen, vahvistaminen ja hyödyntäminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen muuttuvassa sotessa

Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se toteutetaan verkko-opintoina. Pääset koulutuksen aikana keskustelemaan muiden koulutukseen osallistuvien kanssa verkon välityksellä, tutustumaan viimeisimpiin tutkimustietoihin sekä soveltamaan koulutuksessa esiteltyjä menetelmiä omassa työyhteisössäsi. Koulutus toteutuu täysin verkossa ja koulutusta rytmittävät noin 4 viikon välein olevat tehtävien palautukset sekä säännölliset verkossa tapahtuvat ryhmätapaamiset (noin 1krt/kk, n.2h/krt). Koulutuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaalia voi olla myös englanniksi.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.