Sivu päivitetty 15.10.2019
Laskimon kautta toteutettava lääke- ja nestehoito

Laskimon kautta toteutettava lääke- ja nestehoito

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille

Ajankohta

Tiistai 10.3.2020 klo 8.30-16.00

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja

  • on päivittänyt tietoperustaansa laskimon kautta toteutettavan lääke- ja nestehoidon lähtökohdista
  • tunnistaa laskimon kautta toteutettavan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet
  • tunnistaa keskeiset laskimon kautta annettavat riskilääkkeet, osaa havainnoida ja raportoida lääkehoitoon liittyvät vaaratapahtumat
  • tuntee laskimon kautta toteutettavassa lääke- ja nestehoidossa käytettävän turvavälineistön ja osaa käyttää niitä
  • osaa valmistaa käyttökuntoon parenteraalisen lääkevalmisteen
  • osaa asettaa perifeerisen laskimonkanyylin, aloittaa ja lopettaa nesteensiirron
  • lisää osaamistaan lääkehoidossa käytettävästä hoitoteknologiasta (perfuusori, infuusioautomaatti, kipupumppu [PCA])
  • osaa dokumentoida laskimon kautta toteutettavan lääke- ja nestehoidon toteutuksen ja seurannan

Sisältö ja toteutus

• Teoriakertaus laskimon kautta toteutettavan lääke- ja nestehoidon lähtökohdista
• Laskimon kautta toteutettavan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet
• Keskeiset laskimon kautta annettavat riskilääkkeet, lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtumien havainnointi ja raportointi
• Laskimon kautta toteutettavassa lääke- ja nestehoidossa käytettävä turvavälineistö ja niiden käyttö
• Parenteraalisen lääkevalmisteen valmistaminen käyttökuntoon
• Perifeerisen laskimonkanyylin asettaminen, nesteensiirron aloittaminen ja lopettaminen
• Lääkehoidossa käytettävä hoitoteknologia (perfuusori, infuusioautomaatti, kipupumppu [PCA])
• Laskimon kautta toteutettavan lääke- ja nestehoidon toteutuksen ja seurannan dokumentointi

Koulutus koostuu 1 lähiopetuspäivästä, joka sisältää luentoja ja käytännön harjoituksia pienryhmissä (osallistujan niin halutessa, on hänen mahdollista antaa kanylointiin liittyvä näyttö).

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.