Sivu päivitetty 31.12.2018
Leikin ilo varhaiskasvatuksessa

Leikin ilo varhaiskasvatuksessa

Uutta näkökulmaa leikkiin sekä uusia käytäntöjä leikin arviointiin ja leikin tukemiseen!

Koulutuksen tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista ja ammatillista osaamista vahvistamalla ymmärrystä leikistä ja lapsen kokeman leikin ilon merkityksestä sekä antaa valmiuksia ja konkreettisia välineitä leikin ja leikin ilon arviointiin sekä lapsilähtöiseen leikkitaitojen tukemiseen.

Koulutukseen on vielä muutama vapaa paikka - ota pian yhteyttä jos olet kiinnostunut!

Kohderyhmä

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus ja tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville ammattilaisille.

Rahoitusmallista johtuen koulutukseen ei voida ottaa esim. varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä tekeviä terapeutteja. 

Sisältö ja toteutus

Leikin ilo 2 op

  • Leikki toimintana
  • Leikin ja leikkitaitojen systemaattinen arviointi (Learn to Play)
  • Lapsen kokema leikin ilo ja sen arviointi
  • Leikin tukeminen

Lähipäivät: 17.1. & 7.2.2019 klo9.00-15.00

Erityisen iloinen leikki 1 op

  • Osallisuus leikkiin mahdollistaa - lapsen oikeudesta leikkiin
  • Lapsen normaalikehitys sensorinsen integraation viitekehyksestä
  • Kun leikissä on haasteita - sensorisen integraation ongelmien vaikutus lapsen leikkiin ja muuhun toimintaan

Lähipäivät: 21.3. & 4.4.2019 klo9.00-15.00

Leikin ilo minun työssäni 1 op

  • Osallistuja vie koulutuksessa oppimaansa työyhteisöönsä haluamallaan tavalla ja tekee toteutuksesta yhteenvedon (esim. posteri työpaikalle, vanhempaininfo, blogikirjoitus yms)

Lähipäivä: 9.5.2019 klo9.00-15.00

Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä sisältäen 5 lähiopetuspäivää ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus sisältää luento-opetusta, pari-/pienryhmätyöskentelyä ja arviointiharjoittelua. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä,  välitehtäviä (arvioinnit varhaiskasvatusympäristössä ja sen raportointi) ja oman oppimisen reflektointia. Opinnoissa käytetään myös verkko-oppimisympäristöä.

Huomioitavaa

Koulutukseen on maksimiosallistujamäärä: 25 henkilöä

Rajallisen osallistujamäärän vuoksi on suositeltavaa, että samasta yksiköstä hakee koulutukseen enintään 3 henkilöä. Opiskelijavalinnassa huomioidaan erityisesti koulutuksen tarve ja motivaatio koulutukseen sekä opiskelijapaikkojen tasapuolinen alueellinen jakautuminen.

Hakiessaan ja etenkin opiskelijapaikan vastaanottaessaan henkilö sitoutuu läsnäoloon lähiopetuspäivissä ja koko koulutuksen suorittamiseen tehtävineen.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujalle ilmainen, mikäli hän suorittaa koko koulutuksen. Koulutuksen keskeyttämisestä perimme 100€.

Lue aiheesta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja -lehden numerossa 4/2018 julkaistiin artikkeli Aito leikki on leikin iloa

Leikin ilon ytimessä oltiin myös aiemmin toteuttamassamme OPH-rahoitteisessa koulutuksessa. Tunnelmia koulutuksen päätöksestä tästä:  Leikin ilo innoitti varhaiskasvatuksen ammattilaisia

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.