Sivu päivitetty 13.1.2020
Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio (LENE)

Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio (LENE)

LENE on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosittelema menetelmä lapsen neurologis-kognitiivisen kehityksen arviointiin. LENE-menetelmäkoulutus antaa lähtökohdat laadukkaan ja yhdenmukaisen kehitysarvion toteuttamiselle lastenneuvolassa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhoitajille, mutta se soveltuu myös muille ammattihenkilöille, jotka tarvitsevat työssään taitoa arvioida leikki-ikäisen lapsen neurologista kehitystä.  

Ajankohta

Tiistaina 19.5.2020 klo9.00-16.00

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa LENE-menetelmäosaamisen ohella perustiedot leikki-ikäisen lapsen kehityksen ja oppimisen erityisvaikeuksien luonteesta ja kehityksen ongelmien seulonnan haasteista.

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöteemat

  • Mikä on LENE?
  • Lene-menetelmän luotettava käyttö ja tulosten tulkinta
  • Milloin puheterapiaan?
  • Milloin toimintaterapiaan?
    • Valmiudet taitojen alla – mihin kiinnittää huomiota

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.