Sivu päivitetty 8.11.2017
Liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, hakuaika jatkettu 21.11. asti

Liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, hakuaika jatkettu 21.11. asti

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on kehittää kieli- ja opiskelutaitoja, jotka parantavat opiskelijan mahdollisuuksia
- päästä suorittamaan suomalainen korkeakoulututkinto
- edetä korkeakouluopinnoissa ja suorittaa opintoihin kuuluvia työharjoittelujaksoja
- työllistyä Suomessa opintojen päätyttyä

Sisältö ja toteutus

Valmentava koulutus keskittyy vahvasti ammatillisen suomen kielen opintoihin, joita integroidaan myös ammatillisiin opintoihin sekä yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja kehittäviin opintojaksoihin:
• Suomen kielen opinnot (lähtötaso A2) 10 op
• Ammatilliset opinnot sekä opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen 10 op

Koulutus on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Koulutuksen sisällöissä painottuvat kevään 2018 yhteishaun valintakomateriaalit.

Toteutus
Koulutus alkaa helmikuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2018. Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna arkisin klo 9.00-15.30. Lisäksi koulutus edellyttää itsenäistä opiskelua.
Valmentava koulutus on osallistujalle maksutonta. Opiskelija voi hakea opintoihinsa opintotukea Kelasta. Tukimahdollisuuksia voi tiedustella myös omasta TE-toimistosta.
Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle

 

Hakuohjeet ja valintakoe

Hakuohjeet
Hae koulutukseen täyttämällä oheinen sähköinen hakulomake (linkki sivun oikeassa laidassa). Hakuaika 6.10.-21.11.2017

Valintakokeeseen kutsuttavat hakijat valitaan hakulomakkeen perusteella. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse 24.11.2017 mennessä.

Valintakoe
Valintakoe järjestetään 1.12. klo 9-12 Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun toimipisteessä.Valintakokeessa hakija osallistuu kirjalliseen kokeeseen sekä ohjattuun ryhmäkeskusteluun. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnat
Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa. Koulutusta ei toteuteta, jos osallistujia ei ole riittävästi.Valintakokeen perusteella tehtävistä opiskelijavalinnoista ilmoitetaan sähköpostitse 15.12.2017 mennessä.

Huomioitavaa
Valmentavalle koulutukselle ei ole asetettu pohjakoulutusvaatimusta.
Opiskelija voi pyrkiä tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun valmentavan koulutuksen aikana kevään 2018 yhteishaussa. Tutkinto-opiskelussa edeltävänä koulutusvaatimuksena on aiemmin suoritettu tutkinto, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin (kyseisen tutkinnon myöntämismaassa).

Lisätiedot

Lisätietoja valmennuksesta antaa koulutussuunnittelija Heidi Viljanen, heidi.viljanen(a)turkuamk.fi, p. 050 5985 735

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.