Sivu päivitetty 26.10.2017
Liiketoiminnan kehittäjän työkalupakki

Liiketoiminnan kehittäjän työkalupakki

Miten otat seuraavan askeleesi? Laatu ja erinomainen asiakaspalvelu takaavat yrityksen menestyksen tämän päivän haasteissa. Onko yrityksessäsi tarvittavat tiedot ja taidot laatujärjestelmän kehittämiseen? Koulutus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kouluttautua laadun asiantuntijaksi.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen jälkeen sinulla on selkeä kokonaiskuva laadusta yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Sinulla on valmiudet ja osaaminen kehittää yrityksesi laatuasioita ja osaat hyödyntää erilaisia laadunhallinnan välineitä liiketoiminnan kehittämisessä.

Kohderyhmä

Yrityksen ja organisaatioiden laadusta ja kehitystoiminnasta vastaavat, tuotantojohtajat ja -päälliköt, laatupäälliköt ja laadun kehittämisestä vastaavat ja muut henkilöt, jotka tarvitsevat työssään laatutietämystä ja erilaisia laadunhallinnan työkaluja.

Keskeinen sisältö

1. Johdanto laadun kehittämiseen

(1 päivä, 06.09.2017 klo 9 - 16)

- organisaatio ja laadun prosessit

- organisaatiokulttuuri ja laatu

- strateginen johtaminen

- Lean-filosofia

2. Asiakaslähtöiset prosessit

(2 päivää, 10 - 11.10.2017)

- asiakasajattelu laadun ytimessä

- asiakkaan tarpeista prosessien ja tuotteiden suunnitteluun

- prosessien johtaminen ja suorituskyky

- Lean-työkalujen periaatteet

- jatkuva parantaminen

3. Laadun hallinnan välineet

(2 päivää, 14 - 15.11.2017)

- laadun hallinta ja systemaattinen havainnointi

- havainnoinnin menetelmät, kuten auditointi, arviointi, katselmointi ja mittaaminen

- Lean-työkalujen soveltaminen

- palveluprosessien johtamisen erityiskysymyksiä

Tarjoamme myös mahdollisuuden oman yrityksen laatujärjestelmän kehittämiseen liittyvään mentorointiin

Liiketoiminnan kehittäjän työkalupakki -esite