Sivu päivitetty 22.11.2018
Luonto ikääntyneen terveyden tukena

Luonto ikääntyneen terveyden tukena

Oletko koskaan ajatellut, että samalla kun ulkoilet yhdessä ikäihmisten kanssa, edistät myös heidän terveyttään? Luonnossa liikkumisella ja oleilulla on huomattu olevan ikääntyneille monia terveysvaikutuksia; vireystilan parantumista, positiivisten muistojen syntymistä, liikkuvuuden lisääntymistä sekä parantunut unen laatu. Ikäihmisten kanssa työskennellessäsi sinä olet avainasemassa järjestämään ulkoiluaktiviteetteja ja kannustamaan luontoliikuntaan.

Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia luonnon tarjoamiin terveyttä edistäviin mahdollisuuksiin, tutkittua tietoa luonnon terveysvaikutuksista sekä paljon mielenkiintoisia menetelmiä omassa työssä kokeiltavaksi. 

Tavoitteet ja kohderyhmä

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja on

  • tutustunut monipuolisesti tutkimustietoon luonnon vaikutuksista ikääntyneen terveyteen
  • perehtynyt luonnossa käytettäviin menetelmiin ja harjoituksiin
  • soveltanut opittua omien ikääntyneiden asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämiseen ja tukemiseen

Koulutus on tarkoitettu vanhustyötä tekeville esim. vanhainkodissa, asumispalveluissa, kotihoidossa, muistiyksiköissä sekä kolmannen sektorin toiminnoissa työskenteleville. 

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

  • Luonnon vaikutukset ikääntyneen terveyteen
  • Luonnossa käytettävät menetelmät
  • Ikääntyneiden terveyttä edistävän tapahtuman toteuttaminen luonnossa

Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se toteutetaan verkko-opintoina. Pääset koulutuksen aikana keskustelemaan muiden koulutukseen osallistuvien kanssa verkon välityksellä, tutustumaan viimeisimpiin tutkimustietoihin sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan oman ikääntyneiden terveyttä edistävän tapahtuman. Noin 2-3 viikon välein olevat tehtävien palautukset rytmittävät koulutuksen etenemistä. Koulutuskieli on suomi, mutta osa koulutusmateriaalista on englanniksi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.