Sivu päivitetty 30.11.2018
Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus - verkkototeutus (30 op)

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus - verkkototeutus (30 op)

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on tukea niiden taitojen kehittymistä, joita tarvitaan niin korkeakoulujen valintakokeissa kuin korkeakouluopinnoissakin. Koulutus on nyt tarjolla myös verkossa, joten opiskella voi paikasta riippumatta! Lisäksi opiskelija voi valita neljästä alapainotteisesta vaihtoehdosta itseään kiinnostavimman. Koulutus toteutetaan yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteisenä verkkototeutuksena huhti-syyskuussa 2019.

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus

Näytä lisää

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on tavoitteena opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Hakijalla tulee olla hakukelpoisuus sekä vähintään suomen kielen taitotaso B1.  

Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

 • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus),
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon,
 • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon,
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
 • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Hakukelpoisuuden antavien opintojen on oltava suoritettuina viimeistään 4.3.2019.

Hakeminen

Näytä lisää

Koulutuksen hakuaika on 5.12.–21.12.2018 (klo 15:00 mennessä). Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakulomakkeella hakija valitsee, minkä alan koulutukseen hän hakee ja missä ammattikorkeakoulussa hän suorittaa valintakokeen.

Kutsut valintakokeeseen ja ennakkomateriaali lähetetään sähköpostitse viimeistään 21.1.2019.

Sisältö

Näytä lisää

Koulutuksessa painottuvat suomen kielen opinnot ja alakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Koulutuksen rakenne:

 • Alakohtainen osaaminen ja suomen kieli 15 op
 • Englannin kieli 5 op
 • Alakohtainen matematiikka 5 op
 • Opiskelutaidot 5 op

Vuoden 2019 verkkototeutuksessa opiskelija valitsee yhden seuraavista opintopoluista:

 • Liiketalouden ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Tekniikan ala
 • Monialainen

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu verkkototeutuksessa

Näytä lisää

Koulutus on päätoimista opiskelua (noin 34 tuntia viikossa).

Koulutus sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Tukea opiskeluun saa opettajilta, opolta ja tuutoreilta.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Valmentava koulutus toteutetaan verkossa eri ammattikorkeakoulujen yhteisopettajuutena. Valitsemastaan opintopolusta riippumatta opiskelija suorittaa koulutuksen aikana opintoja vähintään viidessä eri ammattikorkeakoulussa. Kotikorkeakoulu määräytyy opintopolun mukaan (ks. hakulomake).

Koulutus sisältää yhden orientoivan lähiopetuspäivän, joka järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulussa:

 • Sosiaali- ja terveysala ja tekniikan ala: 1.4.2019
 • Liiketalouden ala ja monialainen: 2.4.2019

Valintakoe

Näytä lisää

Kaikkien opintopolkujen yhteinen valintakoe järjestetään seitsemässä eri ammattikorkeakoulussa maanantaina 4.2.2019 klo 9 alkaen.

Valintakoepaikat:

 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Mikkeli)
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu (Vantaa, Tikkurila)
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu

Valintakoe sisältää kirjallisia tehtäviä ja ryhmäkeskustelun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista kielitaitoa sekä digitaalisia taitoja. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnat

Näytä lisää

Jokaiseen eri alan koulutukseen valitaan enintään 15 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Tieto opiskelijavalinnan tuloksista lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 20.2.2019.

Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja toimittaa hakukelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset hakijapalveluihin 4.3.2019 (klo 15:00) mennessä. 

Hinta

Näytä lisää

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta tai tiedustella tukimahdollisuuksia oman alueen TE-toimistosta.

Valmentavan koulutuksen kieliopintoja on mahdollista suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa, jolloin opinnot ovat maksullisia. Lisätiedot verkkototeutuksen kieliopinnoista avoimessa ammattikorkeakoulussa päivitetään tammikuussa 2019.

Lisätietoa koulutuksesta

Näytä lisää

Tiina Hirard, Turun ammattikorkeakoulu, 044 9074992

Outi Lemettinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 050 3708120


 

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintokoulutukseen haetaan esim. yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmentava koulutus toteutetaan verkossa osana (2017–2019, OKM)