Sivu päivitetty 19.7.2019
Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus - verkkototeutus (30 op)

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus - verkkototeutus (30 op)

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on tukea niiden taitojen kehittymistä, joita tarvitaan niin korkeakoulujen valintakokeissa kuin korkeakouluopinnoissakin.

Koulutus on nyt tarjolla myös verkossa, joten opiskella voi paikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteisenä verkkototeutuksena huhti-syyskuussa 2019. 

Ajankohtaista

Haku koulutukseen on päättynyt. Jos et hakenut tai tullut valituksi koulutukseen, voit kuitenkin ilmoittautua verkkototeutuksen erillisille suomen kielen opintojaksoille osoitteessa www.campusonline.fi. (Valitse "Opintojaksot" ja "Haku". Rastita "Suomi toisena kielenä”). Muutamia paikkoja vielä vapaana!

Opintojaksot

Näytä lisää

Tarjolla on yhteensä 12 opintojaksoa, joista voit osallistua yhdelle tai useammalle. Kaikkien opintojaksojen laajuus on 5 opintopistettä.

Sosiaali- ja terveysala

Liiketalouden ala

Tekniikan ala

Monialaiset opinnot

Kuka tahansa voi osallistua valmentavan koulutuksen alakohtaisille suomen kielen opintojaksoille. Voit osallistua, jos opiskelet jo ammattikorkeakoulussa, tai voit ilmoittautua opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia.

Sisältö ja opiskelu

Koulutuksen rakenne

Näytä lisää

Koulutuksessa painottuvat suomen kielen opinnot ja alakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Koulutuksen rakenne:

 • Alakohtainen osaaminen ja suomen kieli 15 op
 • Englannin kieli 5 op
 • Alakohtainen matematiikka 5 op
 • Opiskelutaidot 5 op

Vuoden 2019 verkkototeutuksessa opiskelija valitsee yhden seuraavista opintopoluista:

 • Liiketalouden ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Tekniikan ala
 • Monialainen

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu verkkototeutuksessa

Näytä lisää

Koulutus on päätoimista opiskelua (noin 34 tuntia viikossa).

Koulutus sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Tukea opiskeluun saa opettajilta, opolta ja tuutoreilta.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Valmentava koulutus toteutetaan verkossa eri ammattikorkeakoulujen yhteisopettajuutena. Valitsemastaan opintopolusta riippumatta opiskelija suorittaa koulutuksen aikana opintoja vähintään viidessä eri ammattikorkeakoulussa. Kotikorkeakoulu määräytyy opintopolun mukaan (ks. hakulomake).

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakeminen

Näytä lisää

Valmentavan koulutuksen hakuaika oli 5.12.–21.12.2018. Koulutus on käynnissä.

Verkkototeutuksen erillisille suomen kielen opintojaksoille voi ilmoittautua 14.6.2019 asti osoitteessa www.campusonline.fi. (Valitse Opintojaksot ja Haku. Rastita Kielet ja kulttuuri.)

HUOM! Valmentavaan koulutukseen hakeneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksoille erikseen. 

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus

Näytä lisää

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on tavoitteena opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Hakijalla tulee olla hakukelpoisuus sekä vähintään suomen kielen taitotaso B1.  

Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

 • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus),
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon,
 • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon,
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
 • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Hakukelpoisuuden antavien opintojen on oltava suoritettuina viimeistään 4.3.2019.

Valintakoe

Näytä lisää

Kaikkien opintopolkujen yhteinen valintakoe järjestetään seitsemässä eri ammattikorkeakoulussa maanantaina 4.2.2019 klo 9 alkaen.

Valintakoepaikat:

 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Mikkeli)
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu (Vantaa, Tikkurila)
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu

Valintakoe sisältää kirjallisia tehtäviä ja ryhmäkeskustelun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista kielitaitoa sekä digitaalisia taitoja. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnat

Näytä lisää

Jokaiseen eri alan koulutukseen valitaan enintään 15 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Tieto opiskelijavalinnan tuloksista lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 20.2.2019.

Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja toimittaa hakukelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset hakijapalveluihin 4.3.2019 (klo 15:00) mennessä. 

Muuta

Hinta

Näytä lisää

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta tai tiedustella tukimahdollisuuksia oman alueen TE-toimistosta.

Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintoja on mahdollista suorittaa erillisinä opintojaksoina myös korkeakoulujen tutkinto-opintojen ohessa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia.

Lisätietoa koulutuksesta

Näytä lisää

Tiina Hirard, Turun ammattikorkeakoulu, 044 9074992

Outi Lemettinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 050 3708120

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintokoulutukseen haetaan esim. yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmentava koulutus toteutetaan verkossa osana Valmentavasta valmiiksi -hanketta  (2017–2019, OKM)