Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.3.2021
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus 30 op

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus 30 op

Tässä erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Kenelle

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitaja, sosionomit, fysioterapeutit jne)
 • muiden alojen esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla
 • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakija
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa

Koulutukseen voidaan valita myös AMK-tutkintoa edeltäneen aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Sisältö ja toteutus

Koulutus koostuu neljästä osasta:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinan osaamisen asiantuntija 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sote-palveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot (valitset näistä 5 opintojaksoa):

 • Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen 2 op
 • Tiedolla johtamisosaaminen 2 op
 • Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2 op
 • Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä 2 op
 • Eettinen osaaminen 2 op
 • Verkkovuorovaikutus 2 op
 • Verkko-ohjausosaaminen 2 op
 • Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen 2 op

2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun opintojakso sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellisen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta. Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

Koulutus sisältää kontaktiopetusta seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

2021: 26.8., 7.9., 5.10., 12.10., 26.10., 9.11., 16.11. ja 14.12.2021

2022: 18.1., 25.1.,15.2. ja 10.5.2022

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Diakonia-, Hämeen,  Lab-, Lapin, Laurea-, Metropolia-, Novia-, Oulun, Satakunnan, Savonia-, Tampereen, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen on 10 opiskelijapaikkaa.

Opiskelijavalinta tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 •     Työkokemus 0-2 p
 •     Opiskelumotivaatio 0-3 p
 •     Sote-alan digitalisaation osaaminen 0-3 p
 •     Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittaminen 0-2 p

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Näin haet

Hakuaika 29.3.-16.5.2021

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeelle julkaistaan tälle sivulle hakuajan alkaessa.

Hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse henkilökohtainen valintatulos 24.5.2021 mennessä. Opiskelijan tulee vastaanottaa tai perua paikkansa 31.5.2021 mennessä.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.