Sivu päivitetty 17.4.2019
Muutosjohtamisen valmennus

Muutosjohtamisen valmennus

Hyödynnä muutoksen voima!

Tarjoamme työyhteisön kehittymisen, edistymisen ja uudistumisen tueksi muutosjohtamisen valmennusta.

Tavoitteena hyvin johdettu muutos

Muutoksen johtaminen on osa jokapäiväistä johtamistyötä. Onnistunut muutos edellyttää kehitysprosessin hallintaa ja muutosjohtamiseen sopivien työkalujen käyttöä. Muutosjohtamisen valmennus tarjoaa tehokkaan tavan päivittää johtamisosaamistasi. Samalla työyhteisösi sisutila tiivistyy ja tulevaisuus otetaan omiin käysiin.

Valmennuksen aikana

  • saat valmiuksia muutoksen kohtaamiseen
  • saat teoriatietoa johtamistyöstä
  • toteutat kehittämis-/muutosprosessin
  • opit arvioimaan omaa toimintaasi muutosprosessin jokaisessa vaiheessa
  • saat kollegiaalista tukea

Toteutus

Valmennus tapahtuu monimuoto-opiskeluna pääosin verkko-oppimisympäristössä. Teoria on tiiviissä muodossa ja helposti opiskeltavissa. Johtamisen teoreettinen tausta on jaetussa johtajuudessa, jolloin varsinainen oppiminen tapahtuu työyhteisön kanssa arjen työn lomassa. Valmennus sisältää myös muutamia lähitapaamisia valmennusryhmän kanssa.

Oppimisympäristö sisältää runsaasti materiaalia: teoriaoppitunteja, artikkeleita, havainnollistavia kuvia ja tehtäviä. Valmennuksen aikana toteutetaan muutoksen johtamiseen ja omaan työhön liittyvä kehittämisprosessin. Prosessin etenemiseen liittyviin tehtäviin saa ohjausta ja henkilökohtaisen palautteen valmentajalta. Valmennukseen osallistuvassa esimiesryhmässä vahdetaan ajatuksia, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Oppiminen rikastuu ja näkökulmat laajenevat.