Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.7.2019
Myynnillinen asiakaspalvelu

Myynnillinen asiakaspalvelu

Myynnillisen asiakaspalvelun lähtökohtana on hyvä vuorovaikutus asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä. Myynnillisellä otteella asiakassuhteen jatkuvuus varmistetaan nyt ja tulevaisuudessa.

Kun asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa, sekä yritys että asiakas hyötyvät. Jokaisen työpanoksella ja tavoitteellisella tekemisellä vaikutetaan asiakkaan kokemukseen, asiakastyytyväisyyteen ja tulokseen.

Tavoitteet

Osallistujat saavat uusia näkemyksiä, työkaluja ja keinoja parantaa ja syventää omaa asiakastyöskentelyään myynnilliseen ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan suuntaan.

Sisältö

Esimerkkiteemoja:

  • Myynnillisen, lisäarvoa asiakkaalle tuottavan puhelun elementit
  • Työskentely myynnillisessä, asiakkaalle lisäarvoa tuottavassa asiakaspalvelussa
  • Näe asiakasta pidemmälle – aktiivinen asiakkaan tarpeiden tunnistaminen
  • Rohkea ratkaisujen ja näkemyksien tarjoaminen asiakkaalle
  • Omien palvelutilanteiden hyödyntäminen myynnillisesti
  • Asiakaskeskeinen argumentointi
  • Asiakkaan vastaväitteiden myönteinen käsittely
  • Työskentelytavat

Valmennukset sisältävät alustuksia, keskustelua ja kokemusten vaihtoa, pari- ja ryhmätehtäviä sekä henkilökohtaisia tehtäviä. Valmennukseen voidaan liittää hyvien myynnillisten, asiakkaalle lisäarvoa tuottavien toimintatapojen mallintaminen ja dokumentointi käsikirjaksi.

Sisältö ja laajuus räätälöidään asiakasyrityksen tavoitteiden ja osallistujien tarpeiden mukaan. Asiakasyrityksen strategia ja tavoitteet huomioidaan. Asioiden käytäntöön vientiä tuetaan seurannalla ja vaikuttavuuden arvioinnilla.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan