Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.10.2022
Näytteenoton osaaja

Näytteenoton osaaja

Haluatko näytteenottajaksi terveydenhuollon laboratorioon? Näytteenoton osaaja -verkkokoulutus on 5 opintopisteen laajuinen ja se antaa perusvalmiudet työskennellä näytteenottotehtävissä, esim. sairaaloiden ja terveysasemien näytteenottopisteissä. Verkkokoulutuksessa näytteenottajan työssä tarvittava teoreettinen perusosaaminen saavutetaan monipuolisten oppimateriaalien, oppimistehtävien ja testien avulla. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät on suunniteltu siten, että niitä on helppo tehdä pieninä palasina ja oman aikataulun mukaisesti esim. työpäivän lomassa. Verkkokoulutuksen aikana järjestetään etätapaamisia, joiden tarkoituksena on osallistujan henkilökohtaisen oppimisprosessin tukeminen, arvioiminen ja vertaistuen hyödyntäminen koko toteutuksen ajan.

Kenelle

Verkkokoulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille esim. lähihoitajille ja sairaanhoitajille, jotka haluavat työskennellä tai työskentelevät näytteenottotehtävissä.

Ajankohta

Verkkokoulutus toteutetaan 27.2.-7.5.2023. Koulutuksessa työskentely tapahtuu itsenäisesti sähköisellä oppimisalustalla. Itsenäistä opiskelua tuetaan reaaliaikaisilla etätapaamisilla. 

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen käynyt:

 • ymmärtää laboratoriotutkimusprosessin osana potilaan/asiakkaan hoitoa 
 • ymmärtää ja osaa arvioida preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimustuloksiin
 • osaa ohjata asiakkaita näyttöön perustuvasti.

Koulutuksen sisältö:

Näytteenottaja osana potilaan hoitoketjua (1 op)

 • Laboratoriotutkimukset osana potilaan hoitoa ja diagnostiikkaa
 • Näytteenottaja osana laboratoriotutkimusprosessia
 • Näytteenottotyöhön liittyvät säädökset (CLSI, WHO) ja suositukset
 • Laatujärjestelmän dokumentit ja tutkimusohjekirjat näytteenottajan työssä
 • Potilas- ja työturvallisuus näytteenottotyössä
 • Etiikka ja näytteenottajan rooli näytteenottotyössä
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen

Laskimoverinäytteenotto (1 op)

 • Näytemateriaalit ja näyteastiat
 • Vakuuminäytteenotto, avonäytteenotto, siipineulanäytteenotto
 • Näytteiden säilytys, kuljetus ja käsittely
 • Lasten näytteenoton erityispiirteet
 • Näytteenoton aseptiikka ja jätehuolto
 • Ergonomia ja turvallisuus näytteenottotyössä

Muut näytemuodot (1 op)

 • Gynekologiset näytteet
 • Virtsanäytteet
 • Ulostenäytteet
 • Mikrobiologiset näytteet
 • Asiakkaan ohjaaminen

EKG (1 op)

 • EKG-kytkennät
 • EKG-rekisteröinti ja erikoisrekisteröinti
 • Sydämen johtoratajärjestelmä
 • Sydämen sähköinen toiminta
 • EKG-rekisteröinnin virhelähteet
 • EKG-löydösten tarkastelu

Vieritestaus (1 op)

 • Laadukas ihopistonäytteenotto
 • Vieritestaustoiminta osana potilaan hoitoketjua
 • Laadunvarmistus vieritestaustoiminnassa
 • Vieritutkimuksia koskevat suositukset
 • Vieritestilaitteiden käyttö ja huolto

Toteutus

Verkkokoulutuksessa työskentely tapahtuu pääosin itsenäisesti sähköisellä oppimisalustalla, jossa ovat sekä koulutusmateriaalit että oppimistehtävät ja -testit. Koulutuksen alkaessa ja teemojen vaihtuessa on ohjelmassa aikataulutetut vastuukouluttajien etätapaamiset.

Hyväksytysti suoritettu koulutus ja todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista sekä oppimistehtävien ja testien suorittamista hyväksytysti. Osasuorituksista ei saa todistusta.