Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.6.2023
Näytteenoton osaaja

Näytteenoton osaaja

Näytteenoton osaaja -verkkokoulutus on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja se antaa teoriapohjaiset perusvalmiudet työskennellä näytteenottotehtävissä, esim. sairaaloiden ja terveysasemien näytteenottopisteissä. Verkkokoulutuksessa näytteenottajan työssä tarvittava teoreettinen perusosaaminen saavutetaan monipuolisten oppimateriaalien, oppimistehtävien ja testien avulla. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät on suunniteltu siten, että niitä on helppo tehdä pieninä palasina ja oman aikataulun mukaisesti esim. työpäivän lomassa. Verkkokoulutuksen aikana järjestetään etätapaamisia, joiden tarkoituksena on osallistujan henkilökohtaisen oppimisprosessin tukeminen, arvioiminen ja vertaistuen hyödyntäminen koko toteutuksen ajan. Koulutusta on mahdollista tilata organisaation työntekijöille räätälöitynä koulutuksena. Tällöin on mahdollista tilata myös yksittäisiä osia koulutuksesta.

Kenelle

Verkkokoulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille esim. lähihoitajille ja sairaanhoitajille, jotka haluavat työskennellä tai työskentelevät näytteenottotehtävissä. Koulutus soveltuu myös terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka tekevät näytteenottotyötä esimerkiksi osastoilla, kotihoidossa tai tutkimusprojekteissa.

Ajankohta

Verkkokoulutuksen aikataulu sovitaan tilaajan kanssa. Koulutuksessa työskentely tapahtuu itsenäisesti sähköisellä oppimisalustalla. Itsenäistä opiskelua tuetaan reaaliaikaisilla etätapaamisilla. 

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen sisältö ja laajuus määritellään tilaajan tarpeiden mukaisesti. Koko Näytteenoton osaaja -koulutus sisältää viisi opintojaksoa, joista tilaaja voi tarpeidensa mukaan rakentaa oman koulutuksensa.

Näytteenoton osaaja (5 op) koulutuksen käynyt:

 • ymmärtää laboratoriotutkimusprosessin osana potilaan/asiakkaan hoitoa 
 • ymmärtää ja osaa arvioida preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimustuloksiin
 • osaa ohjata asiakkaita näyttöön perustuvasti.

Koulutuskokonaisuuden sisältö (valittavissa myös joko yksi tai useampi näistä aihelaueista sopimuksen mukaisesti):

Näytteenottaja osana potilaan hoitoketjua

 • Laboratoriotutkimukset osana potilaan hoitoa ja diagnostiikkaa
 • Näytteenottaja osana laboratoriotutkimusprosessia
 • Näytteenottotyöhön liittyvät säädökset (CLSI, WHO) ja suositukset
 • Laatukäsikirjan dokumentit ja tutkimusohjekirjat näytteenottajan työssä
 • Potilas- ja työturvallisuus näytteenottotyössä
 • Etiikka ja näytteenottajan rooli näytteenottotyössä
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen

Laskimoverinäytteenotto

 • Näytemateriaalit ja näyteastiat
 • Vakuuminäytteenotto, avonäytteenotto, siipineulanäytteenotto
 • Näytteiden säilytys, kuljetus ja käsittely
 • Lasten näytteenoton erityispiirteet
 • Näytteenoton aseptiikka ja jätehuolto
 • Ergonomia ja turvallisuus näytteenottotyössä

Muut näytemuodot

 • Gynekologiset näytteet
 • Virtsanäytteet
 • Ulostenäytteet
 • Mikrobiologiset näytteet
 • Asiakkaan ohjaaminen

EKG

 • EKG-kytkennät
 • EKG-rekisteröinti ja erikoisrekisteröinti
 • Sydämen johtoratajärjestelmä
 • Sydämen sähköinen toiminta
 • EKG-rekisteröinnin virhelähteet
 • EKG-löydösten tarkastelu

Vieritestaus

 • Laadukas ihopistonäytteenotto
 • Vieritestaustoiminta osana potilaan hoitoketjua
 • Laadunvarmistus vieritestaustoiminnassa
 • Vieritutkimuksia koskevat suositukset
 • Vieritestilaitteiden käyttö ja huolto

Toteutus

Verkkokoulutuksessa työskentely tapahtuu pääosin itsenäisesti sähköisellä oppimisalustalla, jossa ovat sekä koulutusmateriaalit että oppimistehtävät ja -testit. Koulutuksen alkaessa ja teemojen vaihtuessa on ohjelmassa aikataulutetut vastuukouluttajien etätapaamiset.

Hyväksytysti suoritettu koulutus ja todistuksen saaminen edellyttää osallistujalta aktiivista osallistumista sekä oppimistehtävien ja testien suorittamista hyväksytysti. Osasuorituksista ei saa todistusta.

Laajenna osaamista laboraatioharjoituksilla

Näytteenoton osaaja 5 op verkkototeutuksen lisäksi toteutamme myös Laboraatioharjoitukset 2 op oppilaitoksemme opetuslaboratoriossa.

Näytteenoton osaaja 7 op koulutuskokonaisuus sisältää seuraavat osat:

•    Näytteenoton osaaja 5 op verkkototeutus (sopimuksen mukaan)
•    Näytteenoton osaaja - Laboraatioharjoitukset 2 op oppilaitoksessa (sopimuksen mukaan) Linkki lisätietoihin
 

Koulutuksesta sanottua

Aiempien toteutusten asiakaspalautteista poimittua:

 • "Moduulit olivat selkeitä ja sopivan laajuisia. Koulutus oli mielestäni sopivan haastava työelämän ohelle. Käytännönläheiset materiaalit, luennot ja tehtävät antoivat paljon eväitä työelämään."
 • "Tietoa tuli laajasti napakassa paketissa. Aihealueet olivat sopivia käytännön työtä ajatellen. Tehtävien anto oli selkeää ja oli  mukava saada kirjallista palautetta"
 • "Minusta luennot olivat hyviä. Opettajien esitykset olivat selkeitä ja sisälsivät hyviä ja olennaisia asioita. Oppivideot olivat hyviä. Sähköinen oppimisalusta oli kätevä käyttää."
 • "Opintokokonaisuudet olivat selkeitä. Lisäksi aikaa oli annettu riittävästi tehtävien suoritukseen."

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.