Sivu päivitetty 13.4.2018
Nukke- ja musiikkiteatterin erikoistumiskoulutus 30 op

Nukke- ja musiikkiteatterin erikoistumiskoulutus 30 op

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia sekä Yrkeshögskola Novia toteuttavat yhteistyönä nukke- ja musiikkiteatterin työelämälähtöisen erikoistumiskoulutuksen, joka koostuu sekä nukketeatterin että musiikiteatterin syventävistä opinnoista. Tavoitteena on törmäyttää ja yhdistää kaksi taidemuotoa, jonka tuotoksena toteutetaan musiikki- ja nukketeatteriteos Turun ruotsalaisessa teatterissa (ÅST) syksyllä 2019. Koulutuksen pedagogeina toimii kansainvälisiä huippuartisteja musiikkiteatterin sekä visuaalisen ja fyysisen teatterin alalta.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on törmäyttää ja yhdistää kaksi taidemuotoa sekä löytää ja tutkia uusia kokeilevia muotoja teatterin tekemiseen. Koulutus koostuu musiikin ja nukketeatterin syventävistä opinnoista, joilla vahvistetaan ko. alojen ammatillista erityisosaamista ja kehitetään uusia verkostoja.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Pohjoismaissa toimiville näyttelijöille, musikaaliartisteille, nukketeatterinäyttelijöille sekä tanssijoille ja fyysiseen teatteriin suuntautuneille näyttelijöille.

Hakijoilta edellytetään alan AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista tai muulla tavoin suoritettua ja hankittua koulutusalalla tarvittavaa tietoa sekä alan kokemusta.
 

Toteutus, sisältö ja opettajat

Näytä lisää

Koulutus on kaksivaiheinen ja yhteensä 30 opintopisteen laajuinen. Vaihe 1 toteutetaan Pietarsaaressa ja Turussa ajalla 18.3.-25.5.2019. (Ennakkotehtäviä keväällä 2019). Vaihe 2 alkaa 5.8.2019 harjoituksilla Turun ruotsalaisessa teatterissa. Esityskauden arvioidaan päättyvän maaliskuussa 2020. 

Koulutuksen tuotoksena toteutetaan uusi musiikki- ja nukketeatteriteos, joka esitetään Turun ruotsalaisessa teatterissa (ÅST). Ensi-ilta on 19.9.2019. Koulutukseen kuuluu mukanaolo esityksen harjoituksissa sekä 10 esityksessä. Sen jälkeen teatteri tekee sopimuksen opiskelijoiden kanssa jäljellä olevasta esityskaudesta syksyllä 2019. 

Koulutuksen vastuuopettajina toimivat ohjaaja ja koreografi Jakob Höglund ja nukketeatterin opettaja Ari Ahlholm. ÅST:ssa nähtävän esityksen ohjaa Höglund. Koulutuksen pedagogeina toimii kansainvälisiä huippuartisteja musiikkiteatterin, visuaalisen & fyysisen teatterin sekä nukketeatterin alalta:

Musiikki/tanssi/fyysinen -teatteri

Caroline McSweeney - teatteriohjaaja: Devising-menetelmä. McSweeneyn osaamisalana on erityisesti devising- eli ryhmä- ja prosessikeskeinen menetelmä. 

Mari Carrasco - tanssija & koreografi: Nykytanssi.

Jonas Nermyr - tanssija & koreografi: Body percussion menetelmä tanssin avulla. Body percussion menetelmässä kehoa käytetään soittimena. 

Laulu

Helena Jonason - laulupedagogi

Sanna Kurki-Suonio - laulupedagogi

Nukketeatteri

Bernard Cauchard - ohjaaja & koreografi: objektien ja materiaalien käyttäminen näyttämölllä.

Duda Paiva - nukketeatteriesiintyjä, tekijä, suunnittelija & Duda Paiva Companyn taiteellinen johtaja: liike materiaalin kanssa. 

Philippe Rodriguez-Jorda & Anna Ivanova: ryhmämanipulaatio. 

Koulutuksen hakulomakkeessa valitaan ensin erikoistumisala – nukketeatteri tai musiikkiteatteri. Osa opetuksesta on yhteistä ja osa eriytynyttä. Vaikka lopputyönä on yhteinen produktio, niin näyttömällä työskennellään lähinnä oman erikoistumisalan mukaisesti.

Nukketeatterin erikoistumiskoulutusjakso koostuu seuraavista osa-alueista:

Nukketeatteri 1: Ryhmämanipulaatio, 2op. Opettajina P. Rodriguez-Jorda ja Anna Ivanova

Nukketeatteri 2: Objekti ja materiaali näyttämöllä, 2 op. Opettajana Bernard Cauchard

Nukketeatteri 3: Liike ja materiaali, 2 op. Opettajana Duda Paiva

Nukketeatteri 4: Nukenrakennus ja materiaalit, 1 op. Opettajaa ei vielä vahvistettu.

Näyttelijäntyö 2: Kalevalalab , 1 op. Opettajana Jakob Höglund

Näyttämötuotanto/loppuprojekti, 15 op. Opettajana Jakob Höglund

Musiikkiteatterin erikoistumiskoulutusjakso koostuu seuraavista osa-alueista:

Näyttelijäntyö 1: Viewpoints and basic Devising, 2 op. Opettajana Caroline McSweeney

Liike 1: Body percussion, 1 op. Opettajana Jonas Nermyr

Liike 2: Nykytanssi, 1 op. Opettajana Mari Carrasco

Laulu: Ryhmälaulu, soololaulu ja puhekuoro, 3 op. Opettajana Helena Jonason, Sanna Kurki-Suonio sekä Sara Puljula

Hakeminen

Näytä lisää

Haku koulutukseen alkaa 28.2.2018 klo 00:00 ja päättyy 30.4.2018 klo 15:00. Täytä hakulomake sähköisessä järjestelmässä (linkki hakulomakkeeseen sivun oikeassa reunassa) ja liitä sinne työnäytteesi ja muut tarvittavat liitteet. Valintakokeet pidetään 4.-5.6.2018 Turussa Åbo Svenska Teaterissa  sekä tarvittaessa 6.6.2018 Tukholmassa. Kutsut valintakokeeseen valituille lähetetään viimeistään 15.5.2018 sähköpostitse.

ENNAKKOTEHTÄVÄT, jotka tulee liittää sähköiseen hakulomakkeeseen

1. Portfolio/ cv tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi (esim. linkki kotisivuillesi, mikäli sinulla on sellaiset).

2.  Yhden - kahden minuutin mittainen videonäyte (jossa näytät vahvuutesi tai oman erityisosaamisesi (esim. laulu-, tanssi, näytteleminen- tai nukketeatterinäyte/tai siihen liittyvä osaaminen tms.). Ota huomioon videoclippiä tehdessäsi, että tiedoston maksimikoko saa olla korkeintaan 10MB.

Ilmoitus pääsykokeisiin kutsuttaville lähetetään viimeistään 15.5. mennessä sähköpostitse. Pääsykokeet pidetään 4. - 5.6.2018 Åbo Svenska Teaterissa Turussa ja tarvittaessa 6.6.2018 Tukholmassa.

HAKULOMAKKEEN KYSYMYKSET

Kielivalinta: suomi, ruotsi tai englanti

Erikoistumisalan valinta: musiikkiteatteri tai nukketeatteri

Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimi
Henkilötunnus
Nykyinen työ tai tehtävä
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Kotikunta


Taustatiedot
Korkeakoulututkinto, suoritusaika ja oppilaitos
Tärkeimmät muut jatko- ja täydennyskoulutukset (oppilaitos, tutkinto/ koulutusohjelma, suoritusvuosi)
Viimeiset kolme työsuhdetta, niiden kesto ja keskeiset vastuut/tehtävät

Nykyiset osaamis - ja oppimistarpeesi erikoistumiskohteen alueella (musiikkiteatteri tai nukketeatteri). Miksi haet juuri tähän koulutukseen? Odotukset koulutukselle?

 

 

Erikoistumiskoulutus

Näytä lisää

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla, jonka tavoitteena on kehittää ja laajentaa ammatillista osaamista sekä edistää erikoistumista omalla ammattialalla. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Nukke- ja musiikkiteatterin erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena 2019 erityisrahoituksella. Tästä syystä 30 opintopisteen laajuisten opintojen osallistumismaksu opiskelijalle  on 1 000 €. 

Opintoja voidaan hyväksilukea YAMK-tutkintoon.

SPECIALISERINGSUTBILDNING I MUSIK- OCH DOCKTEATER

Näytä lisää

MÅLGRUPP

I Norden verksamma skådespelare, musikalartister, dockteaterskådespelare 
samt dansare och skådespelare med inriktning 
på fysisk teater. Utbildningens målgrupp har avlagt lämplig 
YH-examen, annan lämplig högskoleexamen eller innehar sakkunskap 
eller på andra grunder inhämtad kunskap och erfarenhet inom utbildningsområdet.

UTBILDINGENS MÅL

Fördjupande kurser inom musikteater och dockteater där två 
konstformer möts, stöts, experimenterar och smälter samman. 
Med hjälp av specialiseringskurser vill utbildningen undersöka 
nya former för dock- och musikteater. Utbildningens syfte är 
även att öka den professionella specialkompetensen inom 
musik- och dockteater samt utveckla nya nätverk.

UTBILDNINGENS FÖRVERKLIGANDE, INNEHÅLL OCH LÄRARE​

Utbildningen förverkligas i Jakobstad vid Yrkeshögskolan Novia 
och i Åbo vid Turun ammattikorkeakoulu & Åbo Svenska Teater. 
Utbildningen resulterar i ett nyskrivet musik- och dockteaterverk 
som framförs på ÅST med premiär 19.9.2019. Utbildningen 
inkluderar medverkan i repetitioner samt 10 föreställningar 
varefter teatern uppgör kontrakt med de studerande för den 
resterande spelperioden under hösten 2019, med eventuell 
förlängning fram till mars 2020.

Utbildningens pedagoger är internationella toppartister inom 
musikteater, visuell & fysisk teater samt dockteater. Regissör och 
koreograf Jakob Höglund och läraren i dockteater Ari Ahlholm 
fungerar som utbildningens ansvariga ledare. Höglund regisserar 
även slutproduktionen på ÅST. 

Pedagoger: Musikteater, visuell & fysisk teater

Caroline McSweeney - Regissör: Devising-metod. 

Mari Carrasco - dansare & koreograf: Modern dans.

Jonas Nermyr - dansare & koreograf: Body percuss- metoden med dans. I Body percus-metod man använda kropp som instrument.

Pedagoger: Dockteater

Bernard Cauchard - regissör & koreograf: använda föremål och materiel på scen.

Duda Paiva - dockteater konstnär/, dock-mästare/ dock-designer& artistisk direktör av Duda Paiva Compani: rörelse med materiel. 

Philippe Rodriguez-Jorda & Anna Ivanova -  grupp-manipulation (obekräftad).

OMFATTNING, TID OCH KOSTNAD

30 studiepoäng som avläggs under perioden 18.3. – 30.9.2019 
(med förhandsuppgifter vårterminen 2019 samt föreställningar 
på ÅST eventuellt fram till mars 2020). Utbildningens pris är 
1000 euro/studerande.

 

SPECIALISERINGSUTBILDNING I  MUSIK- OCH DOCKTEATER

Ansökningstiden är mellan 28.2.2018 klo 00:00 - 30.4.2018 klo 15:00. Vid svårigheter med den elektroniska ansökan, vänligen kontakta elise.vanhanen@turkuamk.f,  tel.+358 50 598 5246.

 

Fyll i elektronisk ansökan samt bifoga meritförteckning och följande bilagor:

1. Portfolio / CV (curriculum vitae) eller annan sammanställning, som ska uttrycker eller beskriver vad har du gjort hittills (t.ex hypertextlänk till hemsidan, om du har sådan).

2.  Videoupptagning  som påvisar dina styrkor  som artist. Längd en-två minuter lång. Videoupptagningen kan innehålla till exempel din dans, sång, agerande, dockteater. 

Urvalsprov ordnas på 4.-5.6.2018 på Åbo Svenska Teater i Åbo samt vid behov  6.6.2018 i Stockholm. Vi ska skicka Invitationer och förhandsuppgift till urvalsprovet skickas senast 15.5.2018 per e-post. 

 

TILLÄGGSINFORMATION

Musikteater

Yrkeshögskolan Novia Marcus Söderström

marcus.soderstrom@novia.fi

tfn +358 (0) 44 780 5851

Dockteater

Turku AMK Ari Ahlholm

ari.ahlholm@turkuamk.fi

tfn +358 (0)50 958 5229

 

SPECIALISE IN MUSIC AND PUPPET THEATER

Näytä lisää

TARGET GROUP

Actors, musical artists, puppetry actors and dancers and 
actors with a focus on physical theater who work in the Nordic 
countries. The target group for the education has completed 
an appropriate UAS Bachelor’s degree or another appropriate 
higher education degree, or possesses expertise or on other 
grounds acquired knowledge and experience in the field of 
the education.

OBJECTIVES

In-depth courses in music theater and puppet theater where 
two art forms meet, encounter, experiment and merge. With 
the help of specialization courses, the education wants to 
explore new forms of puppet- and music theater. The aim of 
the education is also to increase the professional special skills 
in music- and puppet theater and to develop new networks.

CONTENTS AND TEACHERS

The education takes place in Pietarsaari at Novia UAS and in 
Turku at Turku UAS and Åbo Svenska Teater. The education results 
in a newly written music- and puppet theater performed 
at Åbo Svenska Teater with premiere 19.9.2019. The education 
includes participation in rehearsals and 10 performances. 
After that, the theater makes contracts with the students for 
the remaining period during fall 2019, with possible extension 
to March 2020.

The educators are international top performers in music 
theater, visual & physical theater and puppet theater. Director, 
choreographer Jakob Höglund and teacher in puppet theater 
Ari Ahlholm are the responsible leaders of the education. The 
final production at Åbo Svenska Teater is directed by Höglund. 

Pedagogis: Music/Dance/Theatre

Caroline McSweeney - director of theatre: Devising-method. 

Mari Carrasco - dancer & choreographer: Moderndance.

Jonas Nermyr - dancer & choreographer: Body percussion method by dance. (Body percussion method is using body as musical instrument.)

Pedagogis: Puppet theatre

Bernard Cauchard - director & choreographer: using objects and materials on the stage.

Duda Paiva - puppet artiste/maker/ designer & artistic director of Duda Paiva Company : movement with materials. 

Philippe Rodriguez-Jorda & Anna Ivanova: group-manipulation (unconfirmed).

EXTENT, TIME AND PRICE

30 ECTS during the period 18.3. - 30.9.2019 (with pre-tasks 
during spring term 2019 and performances at Åbo Svenska 
Teater possibly until March 2020). The price of the education 
is 1000 euro/student.

SPECIALIZATION EDUCATION FOR MUSIC AND PUPPET THEATER, APPLICATION FORM

Period of application is from 28.2.2018 00:00 am to 30.4.2018 03:00 pm. If you have any questions concerning the electronic application, please contact elise.vanhanen@turkuamk.fi or +358 50 598 5246.

Fill the electronic application mature and remember to attach all appendices to your application prior sending. Please attach the following two assignments to the electronic application form:

1. Portfolio or CV (curriculum vitae) or other document in which you describe what you have done before (for example, a link to your homepage if you have any).

 2. (Video) clip, which will be one to two minutes long. In the clip, you should show your expertise - what you can do best - for example in dance, singing, acting or puppeteering and so on). The clips maximum size must be less than 10 MB.

The entrance examination will be held on 4.-5.6.2018 in Turku, Åbo Svenska Teater and in Stockholm if necessary. Invitation to the examination will be sent 15.5.2018 at the latest by email.

MORE INFORMATION

Music Theater

Yrkeshögskolan Novia Marcus Söderström

marcus.soderstrom@novia.fi 

mobile +358 (0) 44 780 5851

Puppet Theater

Turku AMK Ari Ahlholm

ari.ahlholm@turkuamk.fi

mobile +358 (0)50 958 5229