Sivu päivitetty 4.7.2019
Nukke- ja musiikkiteatterin erikoistumiskoulutus 30 op

Nukke- ja musiikkiteatterin erikoistumiskoulutus 30 op

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia sekä Yrkeshögskola Novia toteuttavat yhteistyönä nukke- ja musiikkiteatterin työelämälähtöisen erikoistumiskoulutuksen, joka koostuu sekä nukke- että musiikkiteatterin syventävistä opinnoista.

Tavoitteena on törmäyttää ja yhdistää kaksi taidemuotoa. Tuotoksena toteutetaan musiikki- ja nukketeatteriteos Turun ruotsalaisessa teatterissa (ÅST) syksyllä 2019. Koulutuksen pedagogeina toimii kansainvälisiä huippuartisteja musiikkiteatterin sekä visuaalisen ja fyysisen teatterin alalta. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on törmäyttää ja yhdistää kaksi taidemuotoa sekä löytää ja tutkia uusia kokeilevia muotoja teatterin tekemiseen. Koulutus koostuu musiikin ja nukketeatterin syventävistä opinnoista, joilla vahvistetaan ko. alojen ammatillista erityisosaamista ja kehitetään uusia verkostoja.

Kenelle

Koulutus on suunnattu Pohjoismaissa toimiville näyttelijöille, musikaaliartisteille, nukketeatterinäyttelijöille sekä tanssijoille ja fyysiseen teatteriin suuntautuneille näyttelijöille.

Hakijoilta edellytetään alan AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista tai muulla tavoin suoritettua ja hankittua koulutusalalla tarvittavaa tietoa sekä alan kokemusta.
 

Toteutus, sisältö ja opettajat

Koulutus on kaksivaiheinen ja yhteensä 30 opintopisteen laajuinen. Vaihe 1 toteutetaan Pietarsaaressa ja Turussa ajalla 18.3.–25.5.2019. (Ennakkotehtäviä keväällä 2019). Vaihe 2 alkaa 5.8.2019 harjoituksilla Turun ruotsalaisessa teatterissa. Esityskauden arvioidaan päättyvän maaliskuussa 2020. 

Koulutuksen tuotoksena toteutetaan uusi musiikki- ja nukketeatteriteos, joka esitetään Turun ruotsalaisessa teatterissa (ÅST). Ensi-ilta on 19.9.2019. Koulutukseen kuuluu mukanaolo esityksen harjoituksissa sekä 10 esityksessä. Sen jälkeen teatteri tekee sopimuksen opiskelijoiden kanssa jäljellä olevasta esityskaudesta syksyllä 2019. 

Koulutuksen vastuuopettajina toimivat ohjaaja ja koreografi Jakob Höglund ja nukketeatterin opettaja Ari Ahlholm. ÅST:ssa nähtävän esityksen ohjaa Höglund. Koulutuksen pedagogeina toimii kansainvälisiä huippuartisteja musiikkiteatterin, visuaalisen & fyysisen teatterin sekä nukketeatterin alalta:

Musiikki/tanssi/fyysinen -teatteri

Caroline McSweeney - teatteriohjaaja: Devising-menetelmä. McSweeneyn osaamisalana on erityisesti devising- eli ryhmä- ja prosessikeskeinen menetelmä. 
Mari Carrasco - tanssija & koreografi: Nykytanssi.
Jonas Nermyr - tanssija & koreografi: Body percussion menetelmä tanssin avulla. Body percussion menetelmässä kehoa käytetään soittimena. 

Laulu

Helena Jonason - laulupedagogi
Sanna Kurki-Suonio - laulupedagogi

Nukketeatteri

Bernard Cauchard - ohjaaja & koreografi: objektien ja materiaalien käyttäminen näyttämölllä.
Duda Paiva - nukketeatteriesiintyjä, tekijä, suunnittelija & Duda Paiva Companyn taiteellinen johtaja: liike materiaalin kanssa. 
Philippe Rodriguez-Jorda & Anna Ivanova: ryhmämanipulaatio. 

Koulutuksen hakulomakkeessa valitaan ensin erikoistumisala – nukketeatteri tai musiikkiteatteri. Osa opetuksesta on yhteistä ja osa eriytynyttä. Vaikka lopputyönä on yhteinen produktio, niin näyttömällä työskennellään lähinnä oman erikoistumisalan mukaisesti.

Nukketeatterin erikoistumiskoulutusjakso koostuu seuraavista osa-alueista:

Nukketeatteri 1: Ryhmämanipulaatio, 2op. Opettajina P. Rodriguez-Jorda ja Anna Ivanova
Nukketeatteri 2: Objekti ja materiaali näyttämöllä, 2 op. Opettajana Bernard Cauchard
Nukketeatteri 3: Liike ja materiaali, 2 op. Opettajana Duda Paiva
Nukketeatteri 4: Nukenrakennus ja materiaalit, 1 op. Opettajaa ei vielä vahvistettu.
Näyttelijäntyö 2: Kalevalalab , 1 op. Opettajana Jakob Höglund
Näyttämötuotanto/loppuprojekti, 15 op. Opettajana Jakob Höglund

Musiikkiteatterin erikoistumiskoulutusjakso koostuu seuraavista osa-alueista:

Näyttelijäntyö 1: Viewpoints and basic Devising, 2 op. Opettajana Caroline McSweeney
Liike 1: Body percussion, 1 op. Opettajana Jonas Nermyr
Liike 2: Nykytanssi, 1 op. Opettajana Mari Carrasco
Laulu: Ryhmälaulu, soololaulu ja puhekuoro, 3 op. Opettajana Helena Jonason, Sanna Kurki-Suonio sekä Sara Puljula

Hakeminen

Hakuohjeet

Näytä lisää

Haku koulutukseen alkaa 28.2.2018 klo 00:00 ja päättyy 30.4.2018 klo 15:00. Täytä hakulomake sähköisessä järjestelmässä (linkki hakulomakkeeseen sivun oikeassa reunassa) ja liitä sinne työnäytteesi ja muut tarvittavat liitteet. Valintakokeet pidetään 4.–5.6.2018 Turussa Åbo Svenska Teaterissa  sekä tarvittaessa 6.6.2018 Tukholmassa. Kutsut valintakokeeseen valituille lähetetään viimeistään 15.5.2018 sähköpostitse.

ENNAKKOTEHTÄVÄT, jotka tulee liittää sähköiseen hakulomakkeeseen

1. Portfolio/ cv tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi (esim. linkki kotisivuillesi, mikäli sinulla on sellaiset).

2.  Yhden–kahden minuutin mittainen videonäyte (jossa näytät vahvuutesi tai oman erityisosaamisesi (esim. laulu-, tanssi, näytteleminen- tai nukketeatterinäyte/tai siihen liittyvä osaaminen tms.). Ota huomioon videoclippiä tehdessäsi, että tiedoston maksimikoko saa olla korkeintaan 10MB.

Ilmoitus pääsykokeisiin kutsuttaville lähetetään viimeistään 15.5. mennessä sähköpostitse. Pääsykokeet pidetään 4.–5.6.2018 Åbo Svenska Teaterissa Turussa ja tarvittaessa 6.6.2018 Tukholmassa.

HAKULOMAKKEEN KYSYMYKSET

Kielivalinta: suomi, ruotsi tai englanti

Erikoistumisalan valinta: musiikkiteatteri tai nukketeatteri

Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimi
Henkilötunnus
Nykyinen työ tai tehtävä
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Kotikunta

Taustatiedot
Korkeakoulututkinto, suoritusaika ja oppilaitos
Tärkeimmät muut jatko- ja täydennyskoulutukset (oppilaitos, tutkinto/ koulutusohjelma, suoritusvuosi)
Viimeiset kolme työsuhdetta, niiden kesto ja keskeiset vastuut/tehtävät
Nykyiset osaamis - ja oppimistarpeesi erikoistumiskohteen alueella (musiikkiteatteri tai nukketeatteri). Miksi haet juuri tähän koulutukseen? Odotukset koulutukselle?

Mikä erikoistumiskoulutus on

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla, jonka tavoitteena on kehittää ja laajentaa ammatillista osaamista sekä edistää erikoistumista omalla ammattialalla. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Nukke- ja musiikkiteatterin erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena 2019 erityisrahoituksella. Tästä syystä 30 opintopisteen laajuisten opintojen osallistumismaksu opiskelijalle on 1000 €. 

Opintoja voidaan hyväksilukea YAMK-tutkintoon.

SPECIALISERINGSUTBILDNING I MUSIK- OCH DOCKTEATER

Näytä lisää

MÅLGRUPP

I Norden verksamma skådespelare, musikalartister, dockteaterskådespelare samt dansare och skådespelare med inriktning på fysisk teater. Utbildningens målgrupp har avlagt lämplig YH-examen, annan lämplig högskoleexamen eller innehar sakkunskap 
eller på andra grunder inhämtad kunskap och erfarenhet inom utbildningsområdet.

UTBILDINGENS MÅL

Fördjupande kurser inom musikteater och dockteater där två konstformer möts, stöts, experimenterar och smälter samman. 
Med hjälp av specialiseringskurser vill utbildningen undersöka nya former för dock- och musikteater. Utbildningens syfte är 
även att öka den professionella specialkompetensen inom musik- och dockteater samt utveckla nya nätverk.

UTBILDNINGENS FÖRVERKLIGANDE, INNEHÅLL OCH LÄRARE​

Utbildningen förverkligas i Jakobstad vid Yrkeshögskolan Novia och i Åbo vid Turun ammattikorkeakoulu & Åbo Svenska Teater. Utbildningen resulterar i ett nyskrivet musik- och dockteaterverk som framförs på ÅST med premiär 19.9.2019. Utbildningen inkluderar medverkan i repetitioner samt 10 föreställningar varefter teatern uppgör kontrakt med de studerande för den resterande spelperioden under hösten 2019, med eventuell förlängning fram till mars 2020.

Utbildningens pedagoger är internationella toppartister inom musikteater, visuell & fysisk teater samt dockteater. Regissör och 
koreograf Jakob Höglund och läraren i dockteater Ari Ahlholm fungerar som utbildningens ansvariga ledare. Höglund regisserar även slutproduktionen på ÅST. 

Pedagoger: Musikteater, visuell & fysisk teater

Caroline McSweeney - Regissör: Devising-metod. 
Mari Carrasco - dansare & koreograf: Modern dans.
Jonas Nermyr - dansare & koreograf: Body percuss- metoden med dans. I Body percus-metod man använda kropp som instrument.

Pedagoger: Dockteater

Bernard Cauchard - regissör & koreograf: använda föremål och materiel på scen.
Duda Paiva - dockteater konstnär/, dock-mästare/ dock-designer& artistisk direktör av Duda Paiva Compani: rörelse med materiel. 
Philippe Rodriguez-Jorda & Anna Ivanova -  grupp-manipulation (obekräftad).

OMFATTNING, TID OCH KOSTNAD

30 studiepoäng som avläggs under perioden 18.3.–30.9.2019 
(med förhandsuppgifter vårterminen 2019 samt föreställningar 
på ÅST eventuellt fram till mars 2020). Utbildningens pris är 
1000 euro/studerande.

SPECIALISERINGSUTBILDNING I  MUSIK- OCH DOCKTEATER

Ansökningstiden är mellan 28.2.2018 klo 00:00–30.4.2018 klo 15:00. Vid svårigheter med den elektroniska ansökan, vänligen kontakta elise.vanhanen@turkuamk.f,  tel.+358 50 598 5246.

Fyll i elektronisk ansökan samt bifoga meritförteckning och följande bilagor:

1. Portfolio / CV (curriculum vitae) eller annan sammanställning, som ska uttrycker eller beskriver vad har du gjort hittills (t.ex hypertextlänk till hemsidan, om du har sådan).

2.  Videoupptagning  som påvisar dina styrkor  som artist. Längd en-två minuter lång. Videoupptagningen kan innehålla till exempel din dans, sång, agerande, dockteater. 

Urvalsprov ordnas på 4.–5.6.2018 på Åbo Svenska Teater i Åbo samt vid behov  6.6.2018 i Stockholm. Vi ska skicka Invitationer och förhandsuppgift till urvalsprovet skickas senast 15.5.2018 per e-post. 

TILLÄGGSINFORMATION

Musikteater

Yrkeshögskolan Novia Marcus Söderström
marcus.soderstrom@novia.fi
tfn +358 (0) 44 780 5851

Dockteater

Turku AMK Ari Ahlholm
ari.ahlholm@turkuamk.fi
tfn +358 (0)50 958 5229

SPECIALIZE IN MUSIC AND PUPPET THEATRE

Näytä lisää

TARGET GROUP

Actors, musical artists, puppetry actors and dancers and actors with a focus on physical theatre who work in the Nordic countries. The target group for the programme has completed an appropriate UAS Bachelor’s degree or another appropriate higher education degree, or possesses expertise or on other grounds acquired knowledge and experience in the field.

OBJECTIVES

In-depth courses in music theatre and puppet theatre where two forms of art meet, experiment and merge. With the help of specialization courses, the programme aims to explore new forms of puppet and music theatre. Another objective of the programme is to promote the professional special skills in music and puppet theatre and to develop new networks.

CONTENTS AND TEACHERS

The programme is carried out in Pietarsaari at Novia UAS and in Turku at TUAS and Åbo Svenska Teater. The programme results in a new music and puppet theatre production, the premiere of which takes place at Åbo Svenska Teater on 19 September 2019. The programme includes participation in rehearsals and 10 performances. After that, the theatre makes contracts with the students for the remaining period during autumn 2019, with possible extension to March 2020.

The educators are international top performers in music theatre, visual & physical theatre and puppet theatre. Director,
choreographer Jakob Höglund and teacher in puppet theatre Ari Ahlholm are the responsible leaders of the programme. The final production at Åbo Svenska Teater is directed by Höglund. 

Pedagogues: Music/Dance/Theatre

Caroline McSweeney - director of theatre: Devising method 
Mari Carrasco - dancer & choreographer: Modern dance
Jonas Nermyr - dancer & choreographer: Body percussion method by dance (Body percussion method is using body as musical instrument)

Pedagogues: Puppet theatre

Bernard Cauchard - director & choreographer: using objects and materials on the stage
Duda Paiva - puppet artist/maker/ designer & artistic director of Duda Paiva Company: movement with materials 
Philippe Rodriguez-Jorda & Anna Ivanova: group manipulation (unconfirmed)

EXTENT, TIME AND PRICE

30 ECTS during the period 18.3. - 30.9.2019 (with pre-tasks during spring term 2019 and performances at Åbo Svenska 
Teater possibly until March 2020). The price of the programme is EUR 1000 / student.

SPECIALIZATION EDUCATION FOR MUSIC AND PUPPET THEATRE, APPLICATION FORM

Period of application is from 28.2.2018 00:00 am to 30.4.2018 03:00 pm. If you have any questions concerning the electronic application, please contact elise.vanhanen@turkuamk.fi or +358 50 598 5246.

Fill in the electronic application form and remember to attach all appendices to your application prior to sending. Please attach the following two assignments to the electronic application form:

1. Portfolio or CV (curriculum vitae) or other document in which you describe what you have done before (for example, a link to your homepage if you have any).

 2. (Video) clip, which will be one to two minutes long. In the clip, you should show your expertise - what you can do best - for example in dance, singing, acting or puppeteering and so on). The clips maximum size must be less than 10 MB.

The entrance examination will be held on 4.-5.6.2018 in Turku, Åbo Svenska Teater and in Stockholm if necessary. Invitation to the examination will be sent 15.5.2018 at the latest by email.

MORE INFORMATION

Music Theater

Yrkeshögskolan Novia Marcus Söderström
marcus.soderstrom@novia.fi 
mobile +358 (0) 44 780 5851

Puppet Theater

TUAS Ari Ahlholm
ari.ahlholm@turkuamk.fi
mobile +358 (0) 50 958 5229