Sivu päivitetty 17.4.2019
Ohjelmistosuunnittelija

Ohjelmistosuunnittelija

Kasvata osaamistasi ja työllisty ohjelmistosuunnittelijaksi yritykseen!

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ICT-alan osaajille, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita. Hakijoilla tulee olla TE-toimiston toteama koulutustarve.

Tavoite

Koulutuksella syvennetään projektihallinnan ja ohjelmistokielien osaamista. Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien tarvittavat tiedot ja taidot vastamaan alan ajankohtaisia tarpeita sekä edistää heidän työllistymistään erityisesti Turun seudun ohjelmistoalan eri tehtäviin ja ICT-projekteihin.
Koulutukseen valitaan 15 osallistujaa. 

Paikka ja aika

Hakuaika: 25.3.-11.4.
Haastattelut: 16.4.
Koulutusaika: 29.4.-24.7. (lähiopetus ja projektityön osuus alan yrityksissä)
Koulutus järjestetään Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tiloissa, Joukahaisenkatu 3, Turku

Toteutus ja oppimismenetelmät

Koulutus alkaa osaamistasotestillä sekä perehtymisellä koulutuksessa käytettävään oppimisympäristöön ja työkaluihin. 
Harjoituksissa käytetään myös työelämässä käytettäviä tehokkaita ohjelmistokehitystyökaluja tai alustoja, kuten Visual Studio Code ja Express. js. 

Koulutukseen sisältyy 30 päivän työssäoppimisjakso alan yrityksessä.

Opinnot perustuvat saatavilla olevaan pääosin digitaaliseen materiaaliin, opettajan laatimiin harjoitustehtäviin ja opettajan tai työelämän antamiin käytännön harjoitustöihin.

Koulutuksen aihealueita: 

Osaamistasotesti sekä perehtyminen oppimisympäristöön ja työtapoihin 

  • Työnhakuvalmennus
  • Projektihallinnan perusteet (ketterä (SCRUM) ja vesiputousmalli) 
  • Linux ja virtualisointi (Linux perusteet, WWW-palvelimet, VMWare) 
  • Responsiivisen WWW-ohjelmoinnin perusteet (HTML, CSS)  
  • Selainohjelmointi JavaScriptillä (JavaScript)  
  • Palvelinpuolen ohjelmointi ja sisällönhallintaohjelmistot (Node.js, WordPress)


Koulutus toteutetaan ESR-osarahoitteisena hankkeesta Rinnakkaishanke - Turun seudun työvoimahautomot.