Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.4.2020
Onnistuneen perehdyttämisen työkalupakki

Onnistuneen perehdyttämisen työkalupakki

Perehdyttämisen onnistuminen korostuu työntekijän motivaatiossa, innokkuudessa ja sitoutumisessa. Ja kaikki nämä vaikuttavat suuresti hänen tuottavuuteensa ja menestykseensä. Miten sinun organisaatiossasi perehdytys järjestetään? Onko perehdyttämiskäytännöissä uudistamisen tarvetta?

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään tiistaina 22.9.2020 klo 9 – 16 Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksella.

Tavoitteet

Osallistujat saavat työkaluja perehdytysprosessin suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tunnistavat työntekijän oppimista ja sitoutumista edistävät tekijät. Osallistujat oppivat, miten huomioida työntekijöiden yksilöllisyys perehdytyksessä. Osallistujat saavat ajankohtaisia käytännön vinkkejä ja työkaluja perehdytyksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Keskeinen sisältö

  • Viimeisimmät trendit perehdyttämisestä
  • Perehdyttämisen lähtökohta ja tarpeet
  • Toimivan perehdytyskokonaisuuden roolit ja vastuut
  • Työntekijöiden oppimista ja sitoutumista edistävät tekijät
  • Miten huomioidaan työntekijöiden yksilöllisyys perehdytyksessä?
  • Oppiminen ja oppimistyylit
  • Työkaluja ja ajankohtaisia vinkkejä perehdytyksen suunnitteluun ja toteutukseen
  • Arviointi ja palaute
  • Perehdyttäjän itsensä johtaminen

Työpajaan sisältyy noin kaksi viikkoa ennen työpajan toteuttamista toimitettava ennakkotehtävä, jolla osallistuja voi arvioida organisaationsa perehdyttämisen nykytilaa, kertoa haastavista perehdytystilanteista sekä perehdyttämistyön haasteista. Vastauksia hyödynnetään luottamuksellisesti työpajan sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.
 

Työskentelymenetelmät

Valmennuksessa käsitellään aiheita osallistavilla ja käytännönläheisillä menetelmillä. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa keskustelevan ilmapiirin, jossa osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan.