Sivu päivitetty 15.11.2017
Osaamista palveluohjaukseen

Osaamista palveluohjaukseen

Palveluohjaus nousee yhä keskeisempään rooliin sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä, kun siirrymme uusiin sote-palvelurakenteisiin ja maakuntamalliin.

Koulutuksen käytyäsi osaat

  • Toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa erilaisten asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa
  • Kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteensa ja siitä nousevat palvelutarpeet
  • Toteuttaa asiakaslähtöistä palveluohjausta moniammatillisissa ja monialaisissa toimintaympäristöissä
  • Tunnistaa mahdollisuudet, joita sote-uudistus ja valinnanvapauslaki sekä digitalisaatio luovat palveluohjaukselle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

  • Palveluohjauksen tavoitteet, toimintamallit ja menetelmät
  • Keskeinen lainsäädäntö
  • Palveluohjauksen prosessi
  • Eri asiakasryhmien palvelut ja tukitoimet
  • Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö
  • Valtakunnallisten kehittämishankkeiden tuottamia uusia käytännön ratkaisuja (esim. KomPAssi ja KAAPO)

Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä sisältäen viisi lähiopetusiltapäivää (asiantuntijaluentoja, pienryhmätyöskentelyä) ja itsenäistä työskentelyä omaan työhön liittyen (esim. asiakas-caset).

Lähipäivät: 25.1., 14.2., 6.3., 22.3. & 11.4.2018 klo12.00-16.00

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.