Sivu päivitetty 22.5.2017
Osaatko tarkistaa lääkityslistan ja varmistaa lääkehoidon suunnitelmallisen toteuttamisen?

Osaatko tarkistaa lääkityslistan ja varmistaa lääkehoidon suunnitelmallisen toteuttamisen?

10.10.2017, klo 9-15.30

Oikeat lääkkeet, oikeat annokset, oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja oikein seurattuna. 
Vaikuttava lääkehoito edellyttää henkilöstön vankkaa osaamista ja asiakkaan sitoutumista hoitoon. 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille (lh, sh), jotka
haluavat vahvistaa omaa osaamistaan turvallisen ja suunnitelmallisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Sisältö ja toteutus

Keskeisenä sisältönä mm.

  • suunnitelmallinen lääkehoidon toteuttaminen ja lääkelistat
  • lääkitystieto ja sen hyödyntäminen 
  • lääkityksen tarkistus, haittavaikutuskuorma ja yhteisvaikutukset, päällekkäisyydet

Päivä toteutetaan luento-opetuksen ja toiminnallisten menetelmien yhdistelmänä.

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.