Sivu päivitetty 2.2.2018
Perehdyttäminen–kehity perehdyttäjänä

Perehdyttäminen–kehity perehdyttäjänä

Huolella suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu perehdytys nopeuttaa tuloksellisen toiminnan käynnistymistä. Suunnitelmallinen perehdytys on monessa suhteessa panostuksen arvoinen: se vähentää vaihtuvuutta, sitouttaa, lisää tuloksellisuutta ja vahvistaa työnantajakuvaa.

Kohderyhmä

Henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu perehdyttäminen tai työnopastus, esim. perehdyttäjät, työnopastajat, asiantuntijakouluttajat.

Tavoitteet

Saat konkreettisia työkaluja perehdyttämisen suunnitteluun ja toteutukseen. Opit ymmärtämään erilaisia ihmisiä oppijoina ja itseäsi opastajana. Saat valmennuksellisen näkökulman perehdyttämiseen ja opit siihen liittyviä taitoja käytännönläheisesti.

Sisältöteemoja esimerkiksi

- Perehdyttämisen lähtökohta ja tarpeet

- Toimivan perehdytyskokonaisuuden roolit ja vastuut

- Laatu perehdyttämisessä

- Työturvallisuus

- Perehdytyssuunnitelma

- Oppiminen ja oppimistyylit

- Hyvän perehdyttäjän ominaisuudet

- Työkaluja hyvään perehdyttämiseen

- Arviointi ja palaute

Esite (pdf)