Sivu päivitetty 17.6.2020
Projektipäällikkövalmennus 5 op

Projektipäällikkövalmennus 5 op

Projektit luovat perustan uusien tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehittämiselle. Ne ovat myös merkittävä julkisen rahoituksen kanavointikeino. Päteviä projektipäälliköitä tarvitaan kipeästi monella toimialalla. Koulutus valmentaa onnistumaan projekteissa lähdöstä maaliin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille projektipäällikön uraa aloittaville ja heille, jotka haluavat kehittää projektiosaamistaan.

Sisältö

 • Projektin elinkaari ja projektijohtamisen perusteet
 • Projektien toimintaympäristöt
 • Projektin valmisteluvaihe, sidosryhmäanalyysi ja toteutettavuus
 • Projektin laajuuden määrittäminen ja projektin rajaus
 • Vaatimusmäärittely ja -hallinta
 • Projektin suunnitelma – ositus, resursointi, budjetointi, aikataulusuunnitelma
 • Projektiviestintä ja projektin dokumentointi
 • Projektin seuranta, ohjaus ja raportointi
 • Riskit ja niiden hallinta projektin aikana
 • Projektin muutoshallinta
 • Projektin päättäminen ja projekteista oppiminen

Tavoite

Projektipäällikön tulee osata johtaa projektia koko elinkaaren ajan erilaisissa toimintaympäristöissä. Valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa korostuvat sidosryhmätyöskentely ja toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman laatiminen, toteutusvaiheessa mm. ohjaus, raportointi, muutoshallinta ja viestintä.
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan taitoja projektin onnistumisen kannalta keskeisillä osaamisalueilla.

Toteutus

Koulutus muodostuu:

 • 4 x 4 tunnin lähitapaamisesta
 • 3 x 2 tunnin verkkotapaamisesta
 • itsenäisesti tehtävistä pienryhmätöistä.

Valmennukseen sisältyy käytännön harjoituksia, joiden avulla osallistujat kykenevät hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa heti omassa työssään.
Opinnot arvioidaan ja ne voidaan hyväksilukea Turun ammattikorkeakoulun opintoihin.

Koulutus toteutetaan loka – marraskuussa 2020. Päivämäärät tarkentuvat syyskuussa.

Valmentajat

Valmentajina  toimivat yliopettaja Teppo Neuvonen ja lehtori Markku Lindell.