Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.10.2020
Rakennusterveysasiantuntija RTA

Rakennusterveysasiantuntija RTA

Kouluttaudu rakennusten kunnon ja terveellisyyden moniosaajaksi!  Henkilösertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden monipuolinen osaaja, joka osaa korjaushankkeissa arvioida, mitä selvityksiä tarvitaan, mitä tutkimusmenetelmiä tulee käyttää ja miten saatuja tuloksia tulkitaan.

RTA-koulutus (45 op) vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen 545/2015 ja siihen liittyvän Valviran soveltamisohje en mukaisia vaatimuksia ja sillä on Eurofins Expert Services Oy:n  hyväksyntä. Koulutuksen suorittaneet ja Eurofins Expert Services Oy:n henkilösertifikaatin saaneet voivat toimia yksin asumisterveysasetuksen ja terveydensuojelulain mukaisina ulkopuolisina asiantuntijoina rakennusten ja oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden arvioinnissa.

Koulutus mahdollistaa sisäilma-asiantuntijan sertifioinnin. Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen valmentava koulutus on laajuudeltaan 25 op.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat rakennusterveysosaamista, esim. kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä, julkisten ja yksityisten rakennusten omistajaorganisaatioissa, isännöinti- ja huoltoyhtiöissä, rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa sekä lupa- ja valvontaviranomaispuolella.

Koulutukseen soveltuva pohjakoulutus on rakennustekninen peruskoulutus (teknikko tai ylempi tutkinto) tai muu soveltuva teknillisen tai luonnontieteellisen alan tutkinto. Tarkemmat peruskoulutusvaatimukset ja tiedot henkilösertifioinnin ehdoista löytyvät asetuksesta.

Ajankohta ja toteutus

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun AMK:n rakennusteollisuuden osaamisalue ja  Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön aerobiologian laboratorio.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta yhteensä 360 tuntia eli 8 h/opintopiste. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2 päivää kuukaudessa (torstai ja perjantai). Heinäkuussa ei ole lähiopetusta.

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Opinnäytetyön suorittaminen edellyttää organisaation mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa.

Koulutuksen sisältö

A. Sisäympäristön epäpuhtaudet, terveysvaikutukset ja sisäympäristön tutkimusmenetelmät, 13 op
B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka, juridiikka, 14 op
C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, 3 op
D. Opinnäytetyö, 15 op

Hyväksilukeminen (AHOT)

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Mikäli haluat selvittää ahotointimahdollisuudet:

1. Tutustu RTA-opintojen osaamisvaatimuksiin ja pyydä Turun AMK:n AHOT-lomake (sinikka.leino(a)turkuamk.fi)
2. Hanki liitteeksi tarvittavat todistukset ja täytä lomake.
3. Ilmoittaudu AHOT-prosessiin Liitä ilmoittautumiseesi mukaan täytetty AHOT-lomake ja tarvittavat todistukset.

Aikataulun mukaan palautetuista hakemuksista saat päätöksen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja voit tehdä päätöksen koulutukseen osallistumisesta AHOT-päätökseen perustuen.

Opintojen ahotointikulu hyvitetään koulutukseen ilmoittautuneille osallistujille. AHOT-maksut ja hyvitykset:

  • AHOT-maksu, opinnot 600 € + alv 24 %, hinta hyvitetään koulutukseen osallistuville
  • AHOT-maksu, opinnäytetyö € + alv 24 %, hinta veloitetaan aina ahotoidusta opinnäytetyöstä
  • AHOT-hyvitys, opintopiste 250 € + alv 24 % / ahotoitu opintopiste (vähennetään kokonaishinnasta)

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

Hankkeita