Sivu päivitetty 8.2.2018
Rakennusterveysasiantuntija RTA 2018

Rakennusterveysasiantuntija RTA 2018

Tulostettava esite (PDF)

Rakennusterveysasiantuntija – Puhtaan sisäilman monipuolinen osaaja

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden monipuolinen osaaja. Rakennusterveysasiantuntijan poikkitieteellinen koulutuson tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittämiseen työssään tai haluavat laajentaa tietämystään. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama henkilösertifiointiin valmentava rakennusterveysasiantuntijakoulutus (RTA-koulutus) antaa hyvät valmiudet ja oikeat työkalut sisäilmaongelmien oikeaan ratkaisun. Osana RTA-koulutusta voit suorittaa myös Sisäilma-asiantuntijan (SISA) koulutuksen.

Koulutus rakentuu Asumisterveysasetuksen §21:n mukaan ja käsiteltäviä teemoja ovat mm. sisäympäristön epäpuhtaudet, rakennusfysiikka, ilmanvaihto, kuntotutkimusmenetelmät, alan juridiikka sekä terveysvaikutukset. Rakennusterveysasiantutija voi toimia yksityisten asuntojen sekä julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ja terveyshaittojen selvittelyssä. Hän osaa arvioida vaurioiden, virheiden sekä muiden tekijöiden tai olosuhteiden terveydelliset vaikutukset.

Henkilösertifiointiin valmentava koulutus

Rakennusterveysasiantuntija voi toimija Terveydensuojelulain 49§:n mukaisena ulkopuolisena rakennusterveyden asiantuntijana. Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetuksen määrittämä pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Koulutus sisältää lähiopetusta noin 2-3 päivää kuukaudessa, vuoroin Helsingissä, vuoroin Turussa ja näiden välillä verkossa ja muutoin itsenäisesti tapahtuvaa työskentelyä. Kolutukseen osallistuva saa kahden vahvan koulutusorganisaation opastuksen, sillä koulutus toteutetaan Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutuksen sisältö on Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen vaatimukset täyttävä.

Kohderyhmä

Koulutukseen osallistuvan tulee täyttää alla listatut vaatimukset

Perustutkintovaatimukset

Rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalta suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto. TAI luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.

Työkokemus

Vähintään 3 vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä

Henkilösertifioinnin edellytykset

Henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta kosteus- ja homevaurioituneiden tai muutoin sisäilmaongelmaisten rakennusten tutkimisesta, korjaussuunnittelusta, työnjohdosta tai valvonnasta korjaustyömailla tai asiantuntija- ja ohjaustoiminnasta talonrakennus- ja ympäristöterveysalalta. Lue lisää VTT:n sivuilta:

http://www.vttexpertservices.fi/Pages/Osaamisvaatimukset--Rakennusterveysasiantuntija.aspx

 

Koulutuksen sisältö

Näytä lisää

VTT:n henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen sisältö

A.  Sisäympäristön epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta  13 op

Sisäympäristön epäpuhtaudet  8 op

 • Kemiallinen sisäympäristö  3 op
 • Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö  5 op

Sisäympäristön tutkimusmenetelmät  3 op

 • Kemiallinen sisäympäristö  1 op
 • Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö  2 op

Terveysvaikutukset  2 op

B.  Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka, juridiikka  14 op

 • Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet  5 op
 • Kuntotutkimusmenetelmät  4 op
 • Rakenne ja tuotantotekniikka  3 op
 • Juridiikka  2 op

C.  Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka  3 op

 • Teoria 1,5 op
 • Tutkimusmenetelmät 1,5 op

Opinnäytetyö  15 op

Koko koulutus yhteensä 45 op

Tarkemmat osaamistavoitteet ja sisällöt löytyvät Valviran laatimasta asumisterveysasetuksen soveltamisohjeesta § 21

Hinta

Näytä lisää

Koulutukse kokonaishinta on 13.950,00 € + alv 24 % 3.348,00 €, yhteensä 17.298,00 €. Hinta sisältää opinnot (30 op), opinnäytetyön (15 op) sekä koulutusmateriaalin sähköisesti.

Aiempien hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Valviran ohjeita ja käytetään asumisterveysasetuksen soveltamisohjeesta löytyviä lomakkeita (https://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1) täydennettynä tarvittavilla liitteillä. Aiemmin hankitun osaamisen arviointi toteutetaan hakuajan päätyttyä ja siitä veloitetaan 690,00 € + alv 24 %. AHOT-päätöksen saatuaan opiskelija voi perua opintojen aloittamisen. Jos hakija aloittaa opinnot, peritty käsittelymaksu hyvitetään ensimmäisessä opintomaksuerässä. Hyväksi luettu opintopiste vähentää opintomaksua 260 € / opintopiste.

RTA-koulutuksesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä opintokokonaisuuksia ja hinta määräytyy niiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee terveystarkastajien kouluttautumista rakennusterveysasiantuntijoiksi 30 % osuudella (max. 3.000,00 €). Koulutuksen hinta terveystarkastajille on siten 10.950,00 € + alv 24 %.

Peruutusehdot

Näytä lisää

Jos osallistuminen peruutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen mutta aiemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, osallistumismaksusta peritään 25 %. Jos osallistuminen peruutaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, hinnasta peritään 50 %. Koulutuksen alettua tehdyistä peruutuksista osallistumismaksi peritään kokonaan. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.